« Tagasi

Esmaspäeval, 16. mail 2022 alustatakse Elvas, Puiestee tänava ja Supelranna tänava rekonstrueerimist

Puiestee tänav

Ehitus puudutab Puiestee tänavat alates Jaani tänavast kuni raudteeni. Puiestee ja Jaani tänava ristmik jääb avatuks.

Rekonstrueerimise käigus rajatakse koos aluskihtidega kogu lõigu ulatuses uus sõidu- ja kõnnitee, uuendatakse ristmike asfaltkate ja paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Tänavale ehitatakse sademeveesüsteem koos õlipüüduriga. Kogu lõigu ulatuses uuendatakse tänavavalgustus ja kõnniteele Jaani tänavast kuni gümnaasiumini rajatakse valgustus. Kõik hoovidesse sissesõidud asfalteeritakse.

Töid teostab AS TREF, omanikujärelevalvet teostab Tarindiprof OÜ ja ehitusprojekti koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustööde maksumus koos käibemaksuga on 857 791 €, millele lisandub omanikujärelevalve kulu. Tee rekonstrueerimist toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium transiitteede korrastamise meetmest (TEN-T) 350 000 euroga. Tööde tähtaeg on augusti lõpp.

Ehituse ajal on tänav läbisõiduks suletud, kuid kohalikud elanikud, kooli külastajad ja jäätmejaama kliendid saavad tänavat kasutada. Küll võib ehituse ajal tulla ette momente, kus mõni konkreetne lõik on lühemat aega suletud. Ümbersõit toimub mööda Vaikset, Lootuse, Kärneri, Pargi ja Jaani tänavat.

Materjalid ja skeemid: 

Kontaktid:

  • AS TREF projektijuht Andre Künnapuu, tel 5354 4652
  • Tarindiprof OÜ omanikujärelevalve Siim Suits, tel 512 1790
  • Elva Vallavalitsuse taristuspetsialist Hendri Seinberg, 5866 6520

 

Supelranna tänav

Supelranna tänaval rekonstrueeritakse lõik Tartu mnt-st kuni Elva Haigla parkla sissesõiduni.

Tööde käigus rekonstrueeritakse olemasolev sõidutee, rajatakse kõnnitee ja uuendatakse tänavavalgustus. Supelranna ja Tartu mnt ristmikule rajatakse valgustatud ülekäigurada. Paralleelselt ehitab Elva Haigla tänava äärde parkimiskohad. Töid teostab Kivipartner OÜ, tänavavalgustuse uuendab Dynamo OÜ, omanikujärelevalvet teostab AS Taalri Varahaldus ja ehitusprojekti koostas Energia ja Ehitus OÜ. Ehitustööde maksumus koos käibemaksuga on 92 600€, millele lisandub omanikujärelevalve kulu. Tööde tähtaeg on juuni lõpp.

Ehituse ajaks on Supelranna tänav haigla ees suletud. Supelranna tänava lõik haigla parkla juurdepääsust kuni Pika tänavani muudetakse ehituse ajaks kahesuunaliseks. Haiglale saab ligi mööda Supelranna tänavat ja samuti on võimalik haigla juurde ligi pääseda lasteaed Õnneseene juurest mööda Ujula tänavat. Haigla külastajate parkimine on ette nähtud haigla taga vastvalminud parklas. Jalakäijad pääsevad Tartu mnt poolt haiglale ligi läbi metsapargi Ujula peatusest alguse saavat jalgrada mööda. Haiglasse sissepääsuks palume kasutada maja taga, parkla pool olevaid sissepääse.

Materjalid ja skeemid: 

Kontaktid:

  • Kivipartner OÜ projektijuht Ranno Kaju, tel 553 8875
  • Taalri Varahaldus OÜ omanikujärelevalve Tauno Kreinin  5668 9423
  • Elva Vallavalitsuse taristuspetsialist Hendri Seinberg, tel 5866 6520


Sündmused

 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi