« Tagasi

Taas on võimalik taotleda huvihariduse ja huvitegevuse transpordi hüvitamist

Taas on võimalik Elva vallast saada toetust noore huvihariduse ja huvitegevuse transpordi hüvitamiseks. Taotlusperiood kestab 31. oktoobrini.

Riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena transporditoetuste määramist ja maksmist reguleerib "Huvihariduse ja huvitegevuse transporditoetuse andmise kord" kord.

Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva vallas elavate 7–19-aastaste noorte transpordikulude hüvitamiseks sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, kui huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit ja huvialaga tegelemise kohta puudub tasuta ühistransport sobival ajal. Toetust saab taotleda lapsevanem (või täisealine noor) ka juhul kui piirkonnas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust. Teise kohaliku omavalitsuse huvikoolis või huviringis osalemiseks võib toetust saada tingimusel, et see asub õppuri elukohale lähemal kui Elva valla sama huviala pakkuv huvikool või huviring.

Toetust saab taotleda:

  • Elva vallavalitsuses kohapeal täites sellekohase taotluse;

  • Elektroonilise taotlusvormi abil (kättesaadav Elva valla koduleheküljel).

Rohkem infot leiate Elva valla koduleheküljeltwww.elva.ee/transporditoetus.

Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee  

  

 

 

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!

Tartu MAratoni klassik