« Tagasi

Märtsi lõpuni saab taotleda huvihariduse- ja tegevuse transpordi hüvitamist

Märtsi lõpuni saab taotleda Elva vallas elavate 7–19-aastaste noorte transpordikulude hüvitamiseks toetust sõiduks huvikoolidesse ja huviringidessekui huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit ja huvialaga tegelemise kohta puudub tasuta ühistransport sobival ajal.

Taotlused perioodi eest jaanuar kuni mai 2021 tuleb esitatakse hiljemalt 31. märtsiks Elva valla Spoku keskkonna kaudu. Toetust saad taotleda SIIN.

Toetust saab taotleda lapsevanem (või täisealine noor) ka juhul kui piirkonnas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust. Teise kohaliku omavalitsuse huvikoolis või huviringis osalemiseks võib toetust saada tingimusel, et see asub õppuri elukohale lähemal kui Elva valla sama huviala pakkuv huvikool või huviring.

Vallavalitsuse värskelt kinnitatud korras on ka mitmeid olulisi muudatusi. Alates 1. jaanuarist 2021 määratakse toetust kahes määras. Toetust määratakse noorele 15 eurot kuus, kui huvitegevuse koht asub noore rahvastikuregistrijärgsest elukohast kolme kuni kümne kilomeetri kaugusel. Toetust määratakse noorele 30 eurot kuus, kui huvitegevuse koht asunoore rahvastikuregistrijärgsest elukohast kaugemal kui kümme kilomeetrit. Samuti on muudetud korda ka osas, mis reguleerib pere iga järgmise noore toetuse menetlemist. 

Täiendatud on ka taotluse vormi Elva valla Spoku keskkonnas, et toetuse menetlemine oleks võimalikult sujuv. Lisaks on muudetud toetuse väljamaksmise perioodi. Toetust eraldatakse kahes osas kalendriaasta detsembris ja mais.

Elva vallavalitsus on kinnitanud 2021.–2022. aasta huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude hüvitamise korra. Kord reguleerib riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena transporditoetuste määramist ja maksmist.

Rohkem infot leiate SIIT. või Elva vallavalitsuse haridusspetsialistilt Auli Mäesalult (auli.maesalu@elva.ee).

 Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!