« Tagasi

Rannu piirkonna soojamajanduse arengukava avalikul väljapanekul

"Rannu valla soojamajanduse arengukava 2017–2027" täiendus on 19. oktoobrini avalikul väljapanekul ning selle aja jooksul on võimalik esitada arengukava kohta ettepanekuid.

See dokument on täienduseks planeerimisdokumendile „Rannu valla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2027", mille aruanne koostati OÜs Pilvero Rannu Vallavalitsuse tellimusel 2017. aastal. See dokument täiendab Rannu valla soojusmajanduse arengukava.

2017. aastal valminud arengukava üks eesmärk oli Rannu aleviku hoonete kaugküttele üleviimise võimaluste hindamine. Dokumendis esitati mitmeid erinevaid põhimõttelisi kaugküttelahendusi sõltuvalt ühendatavate hoonete arvust ja paiknemisest ning katlamaja võimalikust asukohast. Tänaseks on täpsustunud, millised hooned on kaugküttest huvitatud ja kus võiks paikneda katlamaja. Sellega seoses oli otstarbekas koostada 2017. aasta arengukavale täiendus, milles neid täpsustusi analüüsitakse ja tulemused välja tuuakse.

Arengukavaga on võimalik tutvuda valla kodulehel või Rannu teenuskeskuses.  

Avaliku väljapaneku jooksul, kuni 19. oktoobrini, on võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid e-aadressil elva@elva.ee või postiaadressile Kesk 32, Elva linn, Elva vald.

Arengukava tutvustav avalik arutelu toimub 20. oktoobril kell 18 Rannu rahvamajas ning kõik huvilised on oodatud.

Lisainfo:
Mikk Järv, abivallavanem
tel 5170306
mikk.jarv@elva.eeElva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!