« Tagasi

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord on muutunud

Elva vallavolikogu kinnitas 28. septembril toimunud istungil Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise korra muudatused. Projektitoetuste taotlemise korra alusel on isikutel võimalik taotleda toetust ürituste korraldamiseks, rahvariiete soetamiseks ja ka investeeringuprojekti omaosaluse kaasfinantseerimiseks.

Täpsustati toetuse taotlemise, projektide hindamise ning projektitoetuste reservist raha eraldamise korraldust.

Projektitoetuste taotlemise tähtaeg on jätkuvalt 1. november, kuid muul ajal saab taotlust esitada vaid ettenägematute projektide osas ning seda tuleb taotluse esitamisel ka põhjendada. Rõhutame siinkohal, et sel juhul makstakse toetust reservfondist, mille rahalised vahendid on piiratud.

Projektitoetuste taotlus tuleb esitada Spoku keskkonnas ning sellest sügisest alates on Spokus kolm erinevat vormi:

 1. Ürituste ja muude projektide taotlemine ehk tavaline projektitaotluse taotlus;
 2. Investeeringuprojektide kaasfinantseerimise taotlemine;
 3. Rahvariidetoetuse taotlemine.

Mida toetuse taotlemisel silmas pidada?

 • Taotluses tuleb selgitada oma projekti ideed ja eesmärki (selle eest on võimalik saada hindamisel kuni 30 punkti).
 • Kirjeldage, milline on kasulikkus Elva vallale; kellele on see üritus suunatud; missugune on osalejate ja/või kasusaajate arv (võimalik saada kuni 30 punkti);
 • Kirjutage võimalikult detailselt ja täpselt lahti ürituse eelarve ja toetuse suurus. Märkige ära ka info kaasrahastajate kohta, kirja pange ka omaosalus. Arvestage, et hiljem peate aruandes ka kulude kohta aru andma (hindamisel võimalik saada kuni 30 punkti);
 • Taotluses palume lahti kirjutada teavitusplaani, mis tähendab vastamist järgmistele küsimustele: millal alustatakse teavitusega; kui tihti ja millistes kanalites teavitust teha plaanite; kuidas märgite või näitate ära Elva valla kui toetaja jne (hindamisel võimalik saada kuni 10 punkti).

Selleks, et teie taotlus saaks rahastuse, peab see saama kokku vähemalt 60 punkti.

NB! Oluline, mida veel meeles pidada:

 1. Investeeringutoetuse taotlemisel peate esitama taotluse Elva vallavalitsusele vähemalt 30 päeva enne põhitaotlejale taotluse esitamist.
 2. Kui olete toetuse saanud ja projekt on ellu viidud, arvestage aruande esitamisel, et aruandes tuleb ära näidata ka see, kuidas on projekti/tegevuse teavitamisel kasutatud Elva valla logo.
 3. Arvestage, et kui toetussumma on suurem kui 1000 eurot, siis tuleb aruandes esitada ka kõik kuludokumendid.
 4. Arvestage, et kui üritus jääb ära või toimub oluliselt vähendatud kujul, siis tuleb raha kas osaliselt või täielikult tagasi maksta.

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Vallavolikogu 21.05.18 määruse nr 39 "Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord" muutmine

Lisainfo ja küsimustega palume pöörduda:
Margit Kink, kultuurispetsialist
margit.kink@elva.eeInfo Elva valla lumeolude kohta

Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!