« Tagasi

Noored saavad taas valla omaalgatusfondist rahalist toetust taotleda

Elva vallas elavatel 7–26aastastel noortel on võimalik taotleda vallavalitsuse noorte omaalgatusfondist rahalist toetust oma ideede ja projektide teostamiseks. Taotlus tuleb esitada 1. novembriks.  

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing (nt õpilasesindus) või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastase isiku või isikute noorteühendust peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks täiskasvanu. 

Taotlusesse tuleb kirja panna muu hulgas projekti sisu ja eesmärgi kirjeldus, osalejate arv, eelarve, teavitusplaan, taotletav summa jms.
 

Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot ja iga taotleja saab esitada vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale ühe taotluse. Projekte hindab komisjon kokkulepitud kriteeriumite alusel. Toetust eraldatakse selleks ette nähtud vahenditest, mis on eraldatud riigi eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena. 

Siiani on toetust saanud juba 17 noorte omaalgatusprojekti. Eelmises voorus said toetust teiste seas sellised projektid nagu "Konguta noored õue", Rannu pargi täiustamine, TAHE tööreisil, "Oleme energilised ja tegusad" jpt.

Lisainfo taotlemise kohta asub SIIN.

Toetust saab esitada SIIN.

Lisainfo:
Margit Kink, kultuurispetsialist
margit.kink@elva.eeElva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!