« Tagasi

20. septembrini saab esitada lapse toiduraha katmise toetuse taotlusi

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. september. Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe.

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja vallavalitsusele taotluse koos lisadokumentidega hiljemalt 20. septembriks:

  • elektrooniliselt e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu tuleb sisse logida ID-kaardiga või mobiili-IDga;
  • täites paberkandjal ranitsatoetuse taotluse, mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures.

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms). Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta.  2020. aastal on toimetulekupiir 150 eurot.

Otsuse toetuse määramise kohta perioodi 01.09.2020 - 31.01.2021 eest teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt  30. septembriks. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole.

Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal.

Täiendava lisainfo leiate: https://www.elva.ee/lapse-toiduraha-toetus

Lisainfo:
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja
milvi.sepp@elva.eeElva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!