« Tagasi

Elva vald taotles riigilt Pika tänava rekonstrueerimiseks toetust ning sai positiivse otsuse

Elva vallavalitsus taotles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt 738 962 eurot toetust, et rekonstrueerida Elva linna Pikk tänav. Täna tuli ministeeriumilt selle taotluse osas positiivne vastus ning riik annab Pika tänava rekonstrueerimiseks taotletud summa.

„Taotlesime toetust Pika tänava rekonstrueerimiseks, kuna tänav on vananenud ning muutunud ajapikku vajumise tõttu ebatasaseks ja künklikuks. Pika tänava rekonstrueerimist on varasemalt takistanud investeeringu väga suur maht," rääkis Elva vallavanem Toomas Järveoja.

Selle aasta mais valmis Pika tänava põhiprojekt. Investeeringu tulemusel rekonstrueeritakse vastavalt põhiprojektile Pika tänava katend ja aluspõhi, mis on tänaseks juba amortiseerunud. Samuti rajatakse uus sadeveesüsteem, mis aitab vähendada teele tekkivaid veekahjustusi ja vajumisi. 

„Investeeringu tulemusel paraneb kindlasti eelkõige tee seisukord, aga ka liiklusvoog ja -ohutus," lisas Järveoja. Samuti tagatakse teekatendi pikemaajalisem vastupidavus. Pika tänava rekonstrueerimise projektiga vähendatakse tee hooldus- ja püsikulusid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium annab kohalikele omavalitsustele toetust kohalike teede investeeringutoetuste näol. Selle toetuse eesmärk on toetada eelkõige olulisi transiidi ja ettevõtlusega seotud teid. Elva vald saab sellel otstarbel toetust Elva linna Pika tänava rekonstrueerimiseks. Kogu projekt läheb maksma 1 026 337 eurot, millest valla omafinantseering on seega ligi 287 374 eurot.

Kõik huvilised on oodatud 5. augustil kell 18 Elva vallamajja (Kesk 32, Elva), kus toimub Pika tänava projekti tutvustamine. Lisainfo SIIN

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteate leiate siit.Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!