« Tagasi

Elva vallas sai hajaasustuse programmist toetust 43 projekti

Elva vallas sai hajaasustuse programmist toetust 43 projekti kogusummas 114 136 eurot, millest riigipoolne toetussumma on 54 136 eurot ning Elva valla panus 60 000 eurot.

Sel aastal esitati Elva valla hajaasustusprogrammi taotlusvooru kokku 74 taotlust, millest rahuldati 43. Toetus jagunes järgmiste tegevuste lõikes: 24 veesüsteemidega seotud taotlust, 16 kanalisatsioonisüsteemidega seotud taotlust ning 3 juurdepääsuteega seotud taotlust.

Võrreldes eelmise aastaga on taotlejate hulk jäänud Elva vallas samasse suurusjärku. Elva vald on suurendanud hajaasustuse programmi eelarvet 10 000 euro võrra, kuna huvi programmi vastu on suur.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad hajaasustusega piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

Hajaasustuse toetus on planeeritud ka 2021. aasta Elva valla eelarvesse, eeldatav taotlemise aeg on 2021. aasta kevadel. Programmi üks tingimus on, et taotleja omaks vähemalt aastalõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas.

Lisainfo hajaasustuse programmi kohta leiate SIIT.