« Tagasi

Keskkonnaamet küsib arvamust vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse kohta

AS Emajõe Veevärk on esitanud keskkonnaloa taotluse, mis on registreeritud 3.01.2020 keskkonnaotsuste infosüsteemis  taotlus nr T-KL/1002281.

AS Emajõe Veevärk taotleb keskkonnaluba põhjavee võtuks tarbepuurkaevust (14931) kuni 10 m3 ööpäevas Konguta külas, Pihlaka puurkaevu kinnistul (registriosa number 13796150, katastritunnus 33101:004:0197) ja reoveepuhastist heitvee juhtimiseks suublasse.
 
Keskkonnaloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis, sisestades otsingusse menetluse registreerimisnumbri M-107398
ja vaadata taotlust nr T-KL/1002281.

  

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!