Huvikoolidesse taotluste esitamine toimub ARNO süsteemi kaudu

Sellest kevadest alates toimub Elva huviala- ja koolituskeskusesse ning Elva muusikakooli astumiseks taotluste esitamine Elva vallavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO kaudu. Lapsevanem saab süsteemi siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Taotlusi saab esitada alates tänasest, 18. maist. 

Elva muusikakooli astumiseks saab taotlusi esitada kuni 31. maini. Muusikakooli vastuvõtukatsed toimuvad 2.–5. juunil kell 11–19, aadressil Kalda tn 11. Katsetele registreerumine toimub taotluse esitamisel.

Lapsi võetakse katsete alusel vastu eelõppesse (rühmatund või rühmatund koos pillitunniga), põhiõppesse (7-aastane lõputunnistuseni viiv õpe), vabaõppesse (alates 13. eluaastast) ning kitarri ja ukulele grupiõppesse (alates 10. eluaastast). Täiskasvanute vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul vestluse alusel.

Täpsem info vastuvõtukatsete ja õppimisvõimaluste kohta on leitavad muusikakooli veebilehel muusikakool.elva.ee/oppesuunad/vastuvott.

Elva huviala-ja koolituskeskus pakub lastele ja noortele võimalust omandada süvendatult huviharidust looduse, muusika, kunsti, spordi, tehnika ja üldkultuuri valdkonnas.

Huvikeskusesse õppekoha saamiseks saab täita ARNO-s taotlust alates 18. maist. Huviringides on õppekohtade arv piiratud, kohad täituvad avalduste laekumise järjekorras. 

2020/2021. õppeaastal avatakse 17 põnevat huviringi erinevas vanuses lastele ja noortele. Beebikool ootab kõige pisemaid alates 2. elukuust. Lastering AB ootab 2–7aastaseid lapsi, vanemas rühmas (5–7aastased) on põhirõhk suunatud kooliks ettevalmistamisele. Loovus- ja fotoringis (UUS) õpitakse fotograafia algteadmisi, märgatakse ja jäädvustatakse enda ümber looduses värve, kompositsioone ja mustreid.

Laulustuudios ja pilliõppes saavad jätkata eelkõige endised õppurid, vabade kohtade arv selgub augustis. Täiskasvanutel on võimalus osaleda kandleõppes ja keraamikaringis. 

Lisainfot huviringide ja tunniplaani kohta leiate: huvikeskus.elva.ee/huvikool/huviringid.

Huviharidusele pühendatud aeg ei ole tänaval veedetud aeg!

Rõõmsate kohtumisteni!

Lisainfo:

Tuuli Vaher, Elva Muusikakooli direktor
muusikakool@elva.ee

Garmen Vallikivi, Elva Huviala- ja Koolituskeskuse direktor
garmen@elva.ee