« Tagasi

Elva valla lasteaiad leiavad eriolukorras õppetööks nutikaid lahendusi

Vallavalitsus uuris paarilt Elva valla lasteaialt, mismoodi on nemad eriolukorras korraldanud lasteaedade töö ning kuidas suheldakse lastega. Jagame lasteaedade kogemusi ka järgnevatel nädalatel.

Konguta kooli lasteaed kasutab lastega sideme hoidmiseks näiteks Zoom-keskkonda, kus toimuvad iga päev õppetunnid koolieelikutele. Nii kohtutakse eriolukorras interneti vahendusel üksteisega päriselt ning nähakse nii kaaslasi kui ka vanemaid.

Samuti on lasteaia rühmadel kasutuses Eliisi keskkond, aga ka oma blogid, kus jagatakse muusika- ja liikumisõpetaja videoid, näidistrenne, aga ka killukesi laste igapäevastest tegemistest. Konguta Kooli direktor Liina Tamm ütles, et vanemaid toetatakse blogi vahendusel, aga ka teiste digitaalsete lahenduste abil. „On suur rõõm, et tänase seisuga on meie kolmes rühmas lõppenud ka arenguvestlused. Neid vestlusi on peetud õues distantsi hoides, aga ka Skype's ja teiste videosildade vahendusel ning ka telefoni teel," kirjeldas Tamm.

Konguta kooli lasteaiarühmade blogides annavad õpetajad lastele tagasisidet, postitavad fotosid ja küsitlusi. Nii õpetatakse lapsi ja tehakse koostööd vanematega ning aidatakse laste aega sisustada.

Direktori sõnul on üheskoos õpetajatega leitud veel üks tore digivahend: kalender, mida aitavad videosisuga täita õpetajad ja õpetaja abid. „Kalendris avaneb iga päeva uus aken ja keegi ei tea, mis sealt täpselt välja tuleb – võib-olla mõni muinasjutt, laul, ülesanne või harjutus. See on koht, kus ma näen arenevat õpetajate loovust keerulises olukorras."

Liina Tamme sõnul on perede tagasiside olnud lasteaiale üldjuhul positiivne. „Eriti armas on vaadata kõrvalt, kuidas koolieelikud osalevad videokonverentsil, nii nagu nad seda kokkusaamist ise nimetavad." Tema sõnul aitab Zoom-keskkonnas kohtumine hoida lapsi ja peresid koos ning kollektiiviga ühenduses. Peale selle on rühmadel olemas oma Facebooki grupid, kus saavad vanemad anda tagasisidet nii ülesannete, tegevuste kui ka muu kohta.

Elva Järve lasteaia õpetajad kasutavad lastega suhtlemisel peamiselt Facebookis olevaid gruppe, sest kiire info liikumiseks on olnud just see kanal kõige efektiivsem. Eliisi kasutatakse peamiselt tööplaani jagamiseks. Lasteaia direktori kohusetäitja Teele Kravtšenko ütles, et lastega kohtutakse ka kolm korda nädalas Zoom-keskkonnas, kus tehakse üheskoos hommikuringi. „Kolm korda on täiesti piisav, et hoida nii laste kui ka vanematega sidet ja olla nende jaoks olemas," ütles ta.

Kravtšenko sõnul on eriolukorras võimalik käsitleda kõiki valdkondi, õpetajatel tuleb lihtsalt teema kohandada vastavasse keskkonda. „Kasutame erinevaid videosalvestisi, püüame olla ülesannetes loomingulisemad ja arvestada koduste võimalustega," tõi ta näiteid.

Järve lasteaia lapsed harjutavad ka kevadpeo kava õpetajate tehtud õppevideo abil. „Video abil saavad nad kodus tantsu harjutada ning hommikuringides kordame seda ühiselt üle." Peale selle on Zoomi abil loetud lastele hommikuringides muinasjuttu, antud loomingulisi ülesandeid ja arutletud praeguse olukorra üle. „Lapsed on saanud rohkem näidata koduseid tegevusi ja tutvustada oma lemmikmänguasju ja -raamatuid."

Ka lastevanemad ise on algatanud toredaid õuetegevusi lasteaia Facebooki grupis. „Oleme saanud tagasisidet, et lapsed väga ootavad hommikuringe ning loevad päevi, mil saaks jälle sõprade ja õpetajatega ekraani vahendusel kohtuda."