« Tagasi

Elva linna Järve põik kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Elva Vallavalitsuse korraldusega nr 2-3/172 kehtestati Elva linnas Järve tn 9 detailplaneering, millega planeeriti Järve tn 9 kinnistule 6 elamumaa krunti ja liikluspind transpordimaana. 

Kohanimeseaduse alusel peab kohanimi olema määratud planeeritud nimeobjektidele või nimeobjektide kogumile (nt tee, tänav, väljak, väikekoht). Vallavalitsus tegi kinnistu omanikule ettepaneku määrata planeeritud nimeobjektile kohanimeks Järve põik (tänavanime liigisõna põik on samanimeliselt peatänavalt kõrvale keerav väiksem tänav, vahel ka umbtänav).

Maaomaniku ettepanek oli määrata kohanimeks Järvepargi tänav, Väikejärve tänav või Järvepalu tänav. Kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 kohaselt on kohanime määraja kohalik omavalitsus. Vallavalitsuse 17.03.2020 istungil arutati kohanime määramist ning arutellu kaasati ka kinnistu omanik, kes nõustus nimevalikuga Järve põik. 

Elva Vallavalitsuse korralduse järgi tuleb valla kodulehel avalikustada kohanime määramise eelnõu, mille leiate altpoolt. 

Kohanime määramise eelnõu

Asendiplaan