« Tagasi

Esita aasta kultuuriteo ja aasta kultuuritoetaja kandidaate!

Elva Vallavalitsus ootab 15. detsembrist 15. jaanuarini Aasta kultuuriteo ja Aasta kultuuritoetaja nominente.

Aasta kultuuritegija aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele Elva vallas. 

Aasta kultuuritoetaja aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral Elva valla kultuurielu edendamisse panustanud. Aunimetused antakse üle vabariigi aastapäeval. 

Aunimetuste laureaadid otsustab Elva Vallavalitsuse moodustatud komisjon. Aunimetused antakse üle vabariigi aastapäeval ning laureaatidele antakse üle meene ja tänukiri. Samuti kantakse laureaadid Elva valla auraamatusse.

Esita kandidaat SIIN.