« Tagasi

Elvas alustab tegevust väärikate ülikool

Kümme aastat tagasi, kui Elva linnas käivitati eakate päevakeskus, toimusid juba esimesel hooajal erinevatel teemadel projektipõhised loengud. Selle aasta alguses alustasime loengute pakkumisega uuesti.

Seekord sai nende eestvedajaks Tiiu Vaas, kes lisaks aktiivsele toimetamisele päevakeskuses korraldas eakatele erinevaid huvireise ning ujumaskäike ja on ise elukestva õppe hea näide.

Tiiu Vaasi korraldatud loengud näitasid eakate elavat huvi ning see andis julguse viia tegevus ametlikumaks. Kevadel alustasid MTÜ Hoolekoda, Elva Vallavalitsus ning Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus läbirääkimisi, et laiendada väärikate ülikooli tegevus ka Elvasse.

Uuest aastast saab ka Elvas loenguid kuulata

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Täna toimuvad väärikate ülikooli programmid üle Eesti ning alates 2020. aasta jaanuarist lisandub teiste hulka ka Elva.

Loengud on planeeritud toimuma Elva linnas, kuid oodatud on kõik Elva vallas elavad vanemaealised. Loengute korraldamise eesmärk on väärtustada aktiivset eluviisi ning motiveerida eakaid osalema ühiskonnaelus. Loengutel osalemine aitab eakatel hoida sotsiaalset võrgustikku.

Koolitused toimuvad esimesel poolaastal jaanuarist maikuuni ning jätkuvad peale suvepuhkust alates septembrist. Väärikate ülikooli loengutel ja seminaridel käsitletakse silmaringi laiendavaid ja päevakajalisi teemasid.

Esimese poolaasta õppekava on järgmine:

  • 17. jaanuar – Väärikate ülikooli avaaktus ja –loeng „Euroopa Liit – kas Eesti on õiges kohas", lektor europarlamendi saadik Marina Kaljurand;
  • 21. veebruar –„Tervist toetav toitumine", lektor toitumisterapeut Triin Muiste;
  • 20. märts – „Liikumine ja liigesehaigused", lektor füsioterapeut Kairit Linnaste;
  • 17. aprill – „Võrtsjärv ja järvede tervendamine", väljasõiduloeng Järvemuuseumisse, lisaks muuseumikülastus ja Limnoloogiajaama tutvustus
  • 15. mai – „Peresuhted ja rollid vanemas eas", lektor pereterapeut Kai Räisa.

Loengud toimuvad Elva Linnaraamatukogu kaminasaalis, algusega kell 11. Järvemuuseumi külastuse puhul antakse väljasõiduaeg teada eraldi.

Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi.

Väärikate ülikooli tegevust Elva vallas toetavad Tartu Ülikool ja Elva Vallavalitsus.

Artikkel ilmus Elva valla lehe 6. detsembri numbris.