« Tagasi

Vallavalitsus ootab tagasisidet lammutustoetuse taotlemise korra eelnõule

Elva Vallavalitsus on tagasiside saamiseks pannud avalikule konsultatsioonile lammutustoetuse taotlemise korra eelnõu. Ettepanekuid ja kommentaare oodatakse 4. detsembrini.

Elva valla lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise korra puhul on tegemist Elva valla eelarvest makstava ühekordse rahalise toetusega. Toetust saab taotleda avalikus ruumis asuvate oluliselt amortiseerunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamiseks eesmärgiga korrastada avalikku ruumi.

Lammutustoetusega saab katta hoone lammutamise projekteerimise; hoone lammutamise ja selle lammutamisel tekkivate jäätmete utiliseerimise kulud. Eelnõu järgi makstakse lammutustoetust summas, mis moodustab kuni 50% põhjendatud abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui vastava aasta eelarves ettenähtud lammutustoetuse kogusumma.

Tutvu lammutustoetuse korra eelnõuga SIIN.

Ettepanekuid ja kommentaare lammutustoetuse taotlemise korrale saab esitada kuni 4. detsembrini e-aadressil elva@elva.ee või SIIN vormil.