Kultuuristrateegia, mis keskendub rulast rulaatorini

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel on valminud Tartumaa kultuuristrateegia 2025. Disainmõtlemisest lähtuv ja erinevate valdkondade esindajate poolt väljatöötatud strateegia avalikustamiseks lavastatud pidulik sündmus toimub 13. novembril Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.

Strateegia keskendub tugevate ja motiveeritud eestvedajate ning juhendajate pealekasvule, teiste valdkondadega sidususe saavutamisele, kultuurielu elujõulisusele ja Euroopa kultuuripealinna potentsiaali maksimaalsele kasutamisele. Kevadistel kaasamisseminaridel osales kokku üle 100 kultuurihuvilise.

Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts selgitab: „Kultuurivaldkonnas arengute kavandamiseks vajame kindlaid eesmärke ja ühiseid kokkuleppeid. Üks olulisemaid verstaposte on koos Tartu linnaga Euroopa kultuuripealinna 2024 tegevusteks valmistumine. Kuna Tartumaa arengustrateegia 2040 ei kajastanud küllaldaselt kultuurivaldkonda, siis tuli välja töötada eraldi strateegia kultuuri edendamiseks. Eesmärk oli luua tööriist koos realistliku ja toimiva tegevuskavaga."

Pidulikuks avalikustamiseks on Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik Astrid Hallik kokku pannud kolmeosalise sündmuse, mille pealkirjaks on AJAKAALU KAALUJAAM, Juhan Liivi luuletuse „Aeg" ainetel.
Pealkirja valikut põhjendab Astrid Hallik järgmiselt: „Aeg on inimese tähtsaim ressurss. Luues sündmusi, me kõik pretendeerime sellele ajale. See, kas me oleme külalise aega arukalt kasutanud, otsustab tema. Kui ta leiab tee tagasi meie juurde, saame lugeda sündmuse kordaläinuks, kui aga mitte, siis oleme kaotanud ühe AJA – selle mida soovisime, et inimene meile usaldaks. Me peame olema väga täpsed AJA kaalujad oma KAALUJAAMAS."

Sündmust hoiab koos kolmeosaline raam:        
I AEG, mida võtame kuulamiseks – jutustavad inimesed, kes ajavad asju Eesti erinevates paikades.      
II AEG, mida võtame panustamiseks – ühistegemise oluline koht meie koostöös. Juhib Ragnar Siil, Creativity Lab OÜ.
III AEG, mida võtame selgitamiseks – Tartumaa Kultuuristrateegia 2025. Sõnastavad Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts, Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik Astrid Hallik ja Ragnar Siil.

Saame selgitusi ja vastuseid: Miks kultuur ja loovus peaks olema seotud kõikide teiste eluvaldkondadega? Mida tähendab inimesest/kasutajast lähtuv väärtuspakkumine? Kuidas kasutada disainmõtlemist kultuurivaldkonna arendamisel? Milliseid elamusi võiks pakkuda üks või teine Tartumaa kultuuritee? Millised võiksid olla tuleviku kultuurijuhi ülesanded? Ja veel paljudele teistele küsimustele.

Strateegia avalikustamine saab teoks 13. novembril kell 1318 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses, aadressil Puiestee 2, Luunja alevik. Tegemist ei ole kuivas konverentsi stiilis ettekannete kuulamisega – kõik kohaletulnud saavad aktiivselt osaleda. Kaasa tuleb võtta üks paar sokke, hea kui oleks villased ja täpselt õiges suuruses.

Registreerida saab kuni 10. novembrini siinoleval lingil või e-kirja aadressil kaidi.randpold@tartumaa.ee

Lisainfo:
Astrid Hallik
Tartumaa Omavalitsuste Liit
Kultuurinõunik
Mob. 56491696
astrid.hallik@tartumaa.eeElva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!