« Tagasi

Hooldatud kütteseade on ohutu ja annab rohkem sooja

Päästeamet tuletab meelde, et kütteseadmeid tuleb igal aastal kontrollida ning puhastada, et tagada ohutus.

Hooajaliselt kasutatavaid kütteseadmeid tuleb kontrollida ja puhastada kord aastas, aastaringselt kasutatavaid aga vähemalt kaks korda aastas.

Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab vähemalt kord aastas puhastama kutseline korstnapühkija, kes väljastab tehtud tööde kohta akti. Eramajades võib korstent pühkida ise, kuid korra viie aasta jooksul peab süsteemid siiski üle vaatama kutseline korstnapühkija. Teie piirkonna kutsetunnistusega korstnapühkijate kontaktid leiate Korstnapühkijate Koja kodulehelt http://www.korsten.ee/korstnapyhkijate-kontaktid/ või saate küsida helistades päästeala infotelefonile 1524.

Kütmisel pea meeles!

  • Pliiti, maja- või saunaahju tuleb kütta mõõdukalt. Liigkütmine lõhub kütteseadet ja selle osade ülekuumenemine võib põhjustada tulekahju.
  • Ahi hakkab sooja andma alles siis, kui siiber on suletud ja kütmisest on veidi aega möödas. Ülekütmise vältimiseks küta isegi väga külmade ilmadega korraga ainult üks ahjutäis puid. Vajadusel tee seda kaks kuni kolm korda päevas.
  • Ära sulge siibrit liiga vara. Liiga vara suletud siibriga kütteseadmest hakkab tuppa imbuma eluohtlik vingugaas, mida aitab õhust tuvastada ainult vinguandur.