« Tagasi

Hajaasustuse programmi toetused

Hajaasustuse programmist said inimesed toetust vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehituseks ning juurdepääsuteede rajamiseks.

Hajaasustuse programmi 2018.a. taotlusvooru laekus Elva vallas kokku 52 taotlus kogumaksumusega 210 058,94 eurot. Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018.

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad hajaasustusega piirkonnas võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Elva valla osalus programmis oli 50 000 eurot. Pingerea alusel saavad toetust 39 projekti. Neist 30 projekti olid vee-ja kanalisatsioonisüsteemid ja 9 projekti juurdepääsuteede rajamiseks.

Hajaasustuse toetus on planeeritud ka 2019. aasta Elva valla eelarvesse,  eeldatav taotlemise aeg on 2019.a. kevadel. Programmi üheks tingimuseks on, et vähemalt taotleja omaks aastalõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas.

Infot hajaasustuse kohta leiate SIIT.