« Tagasi

Estover Piimatööstus on esitanud õhusaasteloa muutmise taotluse

Keskkonnaamet teatab, et valminud on osaühingu Estover Piimatööstus muudetud õhusaasteloa eelnõu ja õhusaasteloa muutmise korralduse eelnõu.

Osaühing Estover Piimatööstus taotleb tähtajatu kehtivusega õhusaasteloa muutmist seoses katlamajja uue põletusseadme paigaldamisega, mille tõttu lisandub juurde üks heiteallikas, ning kasutatava kütuse (põlevkiviõli) aastakulu suurenemisega 700 tonni võrra.

Keskkonnaamet kontrollis õhusaasteloa muutmise taotluse vastavust atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud nõuetele ning taotlus vastas esitatud nõuetele.

Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi; e-post: info@keskkonnaamet.ee; tel: 435 5610) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris: http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-aadressil: info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit korraldamata.

Ettevõtte käitis asub Tartu maakonnas Elva vallas, Kaarlijärve külas, Kaarlijärve meierei kinnistul.

Rohkem teavet väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Lisateave:

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: info@keskkonnaamet.ee