« Tagasi

Esita Aasta Teo/Aasta Tegija kandidaat ja spordi-, kultuurivaldkonna tunnustus!

Spordivaldkonnas tunnustatakse selle aasta parimaid sportlasi erinevates vanuseklassides. Peale selle valitakse komisjoni ja rahvahääletuse tulemusel aasta spordisõber, aasta spordihing ning aasta sporditegu.

Elva valla spordivaldkonna tunnustusavaldustele saab kandidaate esitada erinevates kategooriates kuni 5. jaanuarini 2019, pärast mida saab  rahvas anda lemmikutele oma hääled. Sportlaste tunnustamine toimub jaanuari lõpus.

Ettepanekuid Aasta Tegu/ Aasta Tegija aunimetuse saajale saab esitada 10. jaanuarini 2019. Aasta Tegu/Aasta Tegija aunimetus antakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega paistnud  aasta jooksul silma  erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas ning on rikastanud kogukonnaelu ja toonud vallale tuntust.

Ettepanekuid Aasta kultuuritegija tunnustuse andmiseks saab esitada 20. jaanuarini 2019. Aasta kultuuritegija aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele Elva vallas.

Aasta kultuuritoetaja aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral Elva valla kultuurielu edendamisse panustanud.

Laureaadid valib välja Elva vallavalitsuse moodustatud komisjon ning aunimetus ja tunnustused antakse üle vabariigi aastapäeva aktusel. Ettepanekud aunimetuse andmiseks on oodatud Elva valla veebilehe e-vormil, e-postil elva@elva.ee või kirjalikult Elva Vallavalitsuses (Kesk tn 32, Elva linn).