« Tagasi

Elva Vallavalitsuse selgitus ERR-i Jõulutunneli Peedu ravikodule annetuste kogumise osas - Täiendatud ERR-i vastusega

Elva Vallavalitsus saatis 9. detsembril Eesti Rahvusringhäälingule pöördumise, milles paluti Jõulutunneli kommunikatsioonis pöörata tähelepanu sellele, et Vapramäe 9 // 11 // 13 kinnistu planeeringuprotsess on alles alguses ning seetõttu ei ole võimalik väita, et kõne all olev ravikodu rajatakse kindlasti Peedule.

Elva Vallavalitsus selgitas oma pöördumises planeeringuprotsessi ning kinnitas, et vald on kindlasti ravikodu rajamise idee poolt, kuid vallavalitsuse seisukoht on, et ravikodu rajamisel tuleb kaasata kohalikku kogukonda ning järgida planeerimise seadusandlust.

Elva vald on projekti partner seekaudu, et toetab antud protsessi sujuva planeeringumenetluse korraldamisega.

Elva Vallavalitsuseni jõudis taotlus detailplaneeringu algatamiseks Vapramäe 9 // 11 // 13 kinnistu osas detsembri alguses. Kuna praegu on kehtiva üldplaneeringu järgi tegemist väikeelamu maaga, siis saab miljööteraapiakeskust antud kinnistule rajada ainult tingimusel, et detailplaneeringuga muudetakse Elva linna üldplaneeringut. Üldplaneeringu muutmine on vallavolikogu pädevuses.

Kirjas selgitati, et planeeringuprotsess kestab minimaalselt üks aasta ja selle tulemusi ei ole võimalik ette ennustada. See tähendab sealhulgas, et planeeringuprotsessi käigus võib selguda, et sellele kinnistule ei ole võimalik vastava otstarbega hoonet rajada. Samuti on võimalik, et seesuguse otstarbega hoone rajamine on võimalik.

Vallavalitsus rõhutas oma kirjas, et planeeringuprotsessi oluline osa on naabrite ja piirkonna elanike kaasamine ning nendega kokkuleppele jõudmine antud objekti rajamise osas. 

Elva Vallavalitsus kinnitab, et ravikodu rajamise osas toimub planeerimisseadust järgiv planeerimisprotsess, mis tähendab, et juhul kui ravikodu soovitakse rajada Peedule, saab ka kohalik kogukond sel teemal kindlasti oma arvamust avaldada.

Eesti Rahvusringhäälingu kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe vastas 10. detsembril Elva Vallavalitsuse pöördumisele, kus selgitas, et Jõulutunneli kõige olulisem eesmärk on probleemi ja selle lahenduste teadvustamine avalikkusele. 

ERR-i kommunikatsioonijuht kirjutas: "Peedu ravikodust rääkides viitame nii miljööteraapililise keskuse laiemale kontseptsioonile kui ka Peedule kui võimalikule asupaigale, sest "Jõulutunneli" partneri MTÜ Oskar Alliku Kodu tegevus on esmajoones suunatud ravikodu rajamisele sellele asukohale.

"Jõulutunneli" üheks ülesandeks on tutvustada partneri visiooni, seetõttu oleme Peedu asukohana ka ära märkinud. Küll tegutseme eeldusel, et ravikodu rajamisel järgitakse kõiki seadusest ja heast tavast tulenevaid protsessi etappe, sh detailplaneerning ja kogukonna kaasamine.

Kindlasti leiavad need teemad käsitlemist "Jõulutunneli" saates 25. detsembril, kuid panustame teadlikult ka eelkommunikatsioonis sellele, et kogu ravikodu rajamisega seonduv avalikkusele lahti seletada, sh projekti ja idee taust, ravikodu rajamisega seotud protsessid ning tuleviku visioonid. Muuhulgas plaanime sellekohast artiklit rahvusringhäälingu kanalites veel selle nädala jooksul, mis annaks põhjalikuma ülevaate ravikodu rajamisest – artikliga adresseerime ka teie poolt tõstatatud küsimusi.  Samuti palume oma partneritel täiendada peedukodu.ee leheküljel olevat informatsiooni."