« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 19.11.2018-25.11.2018

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 19.11.2018-25.11.2018

Esmaspäev 19. november 2018

Kogu päev Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Riina Sirel Tartus seminaril „Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine, projekteerimistingimuste väljaandmine ja detailplaneeringute algatamine – kaalumine, millist menetlust läbi viia".

Kogu päev Eve Jõgi ja Hille Deede koolitusel "Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja pereteraapiasse" Tartus

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek 

kell 10.30 - 11.30 Milvi Sepp kohtub Elva pikaajaliste töötutega ja MTÜ Meelevald grupijuhendaja Helgi Haniojaga

kell 10 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajandusosakonna koosolek

kell 11 Piret Hallast, Eve Jõgi Tartu Maakohtu kohtuistungil

kell 11 Toomas Järveoja, Heiki Hansen kohtumisel teemal lasteaedade majandamine

kell 13 Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks, Maano Koemets, Mare Tamm ja Karmen Moont osalevad esindusürituste hindamiskomisjoni koosolekul 

kell 13 Hegri Narusk Elva Varahaldusega 2019 lepingute arutelu 

kell 15 Mare Tamm osaleb Õnneseene lasteaia avatud õuesõppepäeval Peedul

kell 15 Toomas Järveoja, Heiki Hansen eelarve teemalisel arutelul

kell 18 Kertu Vuks, Maano Koemets osalevad Elva Tarbijate Ühistu esindajate ja Annikoru kogukonna kohtumisel Konguta Koolis

Teisipäev 20. november 2018

Kogu päev Eve Jõgi ja Hille Deede koolitusel "Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja pereteraapiasse" Tartus

kell 9 Piret Hallast, Anneli Lepik võrgustikujuhtumi arutelul Sotsiaalkindlustusametiga

kell 9 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar Kesk 27 detailplaneeringu realiseerimise koosolekul

kell 9 Marika Saar osaleb iganädalasel sotsiaalosakonna koosolekul 

kell 10 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järvvallavalitsuse istung 

kell 10-13 Mare Tamm ja Triin Kaaver osalevad HTM-i poolt korraldatud teabepäeval "Õppeasutuse pidaja ülesanded õppeasutuse arengu toetamisel" Tartus

kell 11 Mikk Järv, Kertu Vuks arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 11 Karmen Moont Tartumaa kultuurijuhtide nõupidamisel

kell 13 Kertu Vuks ja Jaanika Saar Ulila keskuse projekteerimise koosolek Ulilas

kell 14 Marika Saar, Mare Tamm, Triin Kaaver lasteaiadirektorite koosolekul

kell 15 Kertu Vuks ja Marika Saar arutelul kultuuriasutuste kodulehe loomise teemadel 

kell 16.30 Marika Saar, Kertu Vuks osalevad Tartumaa arengustrateegia koosolekul 

kell 18 Kertu Vuks, Maano Koemets osalevad Elva Tarbijate Ühistu esindajate ja Hellenurme kogukonna kohtumisel Hellenurme noortekeskuses 

Kolmapäev 21. november 2018

kell 9-12 Lastekaitsemeeskonna töökoosolek SA Elva Laste- ja Perekeskuses

kell 9-9.30 Toomas Järveoja notar

kell 9.30-12.00 Kertu Vuks osaleb Eesti Finantsteenuste Agentuuri seminaril Tartus

kell 10 Hegri Narusk Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis energiateenuste turu ümarlaual

kell 13 STO sotsiaaltöö koosolek

kell 14 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

kell 15 Kertu Vuks arutelul Future Dialog tiimiga

kell 18 Heiki Hansen, Kertu Vuks, Mikk Järv ja Jaanika Saar "Koertepargi avalik arutelu" Elva vallavalitsuse saalis

Neljapäev 22. november 2018

Kogu päev Allan Allik Statistikaameti infopäeval: ‘'Uued andmeallikad ning meetodid registripõhisel rahva ja eluruumide loendusel''

kell 10-13 Maano Koemets, Toomas Järveoja osaleb Valguta polder 50 seminaril

kell 9-14 Kertu Vuks ja Mikk Järv osalevad konverentsil "Kogukonna vedurid. Aasta uutes piirides"

kell 10 Hegri Narusk kohtub Maksu- ja Tolliameti riigihangete arutelul

kell 14 Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks, Maano Koemets osalevad Tartumaa arengukonverentsil 

Reede 23. november 2018

Jaanika Saar ja Riina Sirel Tallinnas Baltikumi PropTech konverentsil 2018

kell 9.30 Toomas Järveoja, Marika Saar osaleb LõunaTERA uue koolimaja nurgakivi panekul 

kell 11.30 Marika Saar ja Salle Ritso osalevad Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul