« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 15.10.2018-21.10.2018

Esmaspäev 15. oktoober 2018

kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

kell 10 Marika Saar Elva Huviala- ja Koolituskeskuse hoolekogu koosolekul

kell 10-12 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajandusosakonna koosolek

kell 11 Marika Saar haridus- ja kultuuriosakonna töökoosolekul

kell 11 Kertu Vuks, Allan Allik, Jaanika Saar Valguta ja Rannu mänguväljakute kohtade ülevaatus

kell 13 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Marika Saar, Maila Põlluäär vestlustel finantsjuhi kandidaatidega
kell 13 Milvi Sepp, Eva Kuslap projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" töökoosolek koos SA Elva Laste- ja Perekeskusega

kell 14 Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Allan Allik, Maarika Uprus ja Kayvo Kroon arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 15 Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Marika Saar avalike teenuste kvaliteedi hindamise projekti koosolekul

 

Teisipäev 16. oktoober 2018

Kogu päev Mikk Järv, Allan Allik Interreg programmi raames „Energiatõhususe" konverentsil Poolas

kell 9 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja ja sotsiaalnõunike töökoosolekul

kell 10 Toomas Järveoja, Marika Saar, Heiki Hansen vallavalitsuse istung

kell 13-14 Heiki Hansen varade üleandmise arutelu

kell 16 Toomas Järveoja, Kertu Vuks osaleb MTÜ Elva Puhkepiirkonna koosolekul

kell 18 Maano Koemets Rannu aleviku korteriühistute koosolekul kaugkütte taastamise teemal

kell 18 Marika Saar, Mare Tamm, Triin Kaaver osalevad haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul vallamajas

 

Kolmapäev 17. oktoober 2018

Kogu päev Mikk Järv, Allan Allik Interreg programmi raames „Energiatõhususe" konverentsil Poolas

Kogu päev Kaisa-Karoliina Kokk, Kristi Kalmus, Ede Möldre, Ene Joosing ja Kerli Rätsep Tartus rahvastikuregistri seminaril

Kogu päev Sotsiaal- ja terviseosakond viibib sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri koolitusel

kell 8.30 Marika Saar osaleb sotsiaal- ja terviseosakonna koosolekul

kell 9.30 Marika Saar, Karmen Moont kohtuvad Elva valla noortevolikoguga

kell 13.30-14 Toomas Järveoja notar

kell 14-16 Heiki Hansen Emajõe Veevärgi nõukogu koosolek

 

Neljapäev 18. oktoober 2018

Kogu päev Kertu Vuks seminaril "EU URBACT programme - Experiences of Estonian and Latvian cities and building new networks in the future" Valgas

Kogu päev Heiki Hansen Malmös UBC juhatuse koosolek

Kogu päev Mikk Järv, Allan Allik Interreg programmi raames „Energiatõhususe" konverentsil Poolas

Kogu päev Mare Tamm osaleb Pärnus seminaril "Õpetajate töö tasustamise korraldamine üldhariduskoolis"

Kogu päev Triin Kaaver ja Karmen Moont osalevad huvihariduse ja huvitegevuse konverentsil "Huvi. Väärtus(ed). Tulevik."

kell 9-14 Kaisa-Karoliina Kokk, Kristi Kalmus, Ede Möldre, Ene Joosing ja Kerli Rätsep Tartus rahvastikuregistri seminaril

kell 11 Maano Koemets Võrtsjärve Kalanduspiirkonna taotluste hindamiskomisjoni koosolekul

 

Reede 19. oktoober 2018

Kogu päev Heiki Hansen Malmös UBC juhatuse koosolek

Kogu päev Mikk Järv, Allan Allik Interreg programmi raames „Energiatõhususe" konverentsil Poolas

Kogu päev Triin Kaaver ja Karmen Moont osalevad huvihariduse ja huvitegevuse konverentsil "Huvi. Väärtus(ed). Tulevik."

kell 10 Marika Saar, Kertu Vuks, Mare Tamm külastavad Puhja Kooli karjääripäeva

 

Majast väljas:

Ene Sõber 10.10.2018-19.10.2018 asendaja Sirje Erm    
Kullo Laos 15.10.2018-26.10.2018 asendaja Kristjan Vilu