« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 03.12.2018-09.12.2018

Esmaspäev 3. detsember 2018

kell 8.30-9 Toomas Järveoja, Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv vallavalitsuse koosolek

kell 9-10 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

kell 10-12 Heiki Hansen, Hegri Narusk vallamajanduse osakonna koosolek

kell 10-11 Marika Saar, Mare Tamm haridus- ja kultuuriosakonna koosolek

kell 11 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Marika Saar, Kertu Vuks Puhja vana vallamaja tulevikuvisiooni koosolek

kell 11.30 Maano Koemets, Marika Saar, Kertu Vuks külavanema statuudi arutelu

kell 13 Hegri Narusk, Kristjan Vilu jalg- ja kergliiklusteede ehituskoosolekul

kell 14 Mikk Järv, Kertu Vuks arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 13-15 Marika Saar osaleb  lastekaitsemeeskonna töökoosolekul

kell 15 Marika Saar osaleb Elva Gümnaasiumi aastaraamatu esitlusel

kell 18 Maano Koemets volikogu eestseisuse koosolekul vallamajas

Teisipäev 4. detsember 2018

kell 10 Toomas Järveoja, Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Airi Mahla Elva Vallavalitsuse istung

kell 11 Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Mikk Järv, Jaanika Saar „Promenaadi" maja arendamise teemalisel kohtumisel

kell 11-12 Milvi Sepp ja Piret Hallast kohtumisel Elva Laste- ja Perekeskuses

kell 18 Kertu Vuks, Jaanika Saar tutvustavad Rõngu bussijaama hoones Rõngu kogukonnakeskuse eskiisi

Kolmapäev 5. detsember 2018

Kogu päev Karmen Moont koolituse "Noorsootöö KOVis ja KOV noorsootöö korralduse mudeli arendamine" IV moodulil

Kogu päev lastekaitsespetsialistid Anneli Lepik, Eve Jõgi, Lauri Tamm Tartus koolitusel "Psüühiline trauma ja kaotus lapse pilgu läbi"

kell 9 - 10.30 Marika Saar, Milvi Sepp sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek

kell 9.30-11 Marika Saar osaleb Puhja Kooli arengukava koolitusel

Kell 11 Marika Saar, Mare Tamm osalevad Huvitava Kooli hariduskonverentsil

kell 11 -12 Sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramise komisjon

kell 11 Kertu Vuks, Merilyn Säde kohtumisel Future Dialog esindajatega

kell 14 Kertu Vuks kohtumisel Rivo Noorkõivuga

Neljapäev 6. detsember 2018

Kogu päev Marika Saar, Mare Tamm osalevad Huvitava Kooli hariduskonverentsil

kell 14 Toomas Järveoja Iseseisev Elu uue keskuse avamine Elvas

kell 15 Hegri Narusk Konguta sotsiaalmaja ehituskoosolekul

kell 18 Kertu Vuks ettevõtjate mentorklubi kohtumisel Elva Jaamahoone saalis

Reede 7. detsember 2018

kell 9-15 Maano Koemets MTÜ Võrtsjärve Ühendus projektitaotluste koosolekul Kolga-Jaanis