« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 03.07.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 03.07.2018 otsustati:

anda

välja reklaamiluba RPM OÜ-le, reklaami eksponeerimiseks Elvas, Käo tee ja Kaseküla tee ristis asuval tänavavalgustuspostil. Reklaami eksponeerimise aeg on alates 03.07.2018 – 31.12.2019;

välja reklaamiluba Nikulin Circus OÜ-le, reklaami eksponeerimiseks Elva linnas tänavavalgustuse postidel kuni 30 kohas. Reklaami eksponeerimise aeg on 05.07.– 08.07.2018;

välja reklaamiluba Energia ja Ehitus OÜ-le, reklaami eksponeerimiseks Elvas, Käo tee ja Kaseküla tee ristis asuval tänavavalgustuspostil. Reklaami eksponeerimise aeg: alates 03.07.2018 – 31.12.2019;

välja reklaamiluba Restoran Waksal OÜ-le reklaami eksponeerimiseks Elvas, Supelranna tänava ja Tartu mnt ristis. Reklaami eksponeerimise aeg: alates 03.07.2018 – 30.08.2018;

ehitusluba Kesk tänava rekonstrueerimiseks.

alustada

SA-ga Elva Laste- ja Perekeskus läbirääkimisi koolieelse alushariduse teenuse ostmiseks 16-le lapsele Järve Lasteaias kahe aasta jooksul arvates 01.01.2018.

kiita

heaks 02.07.2018 T. L. poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti „Madise talu puurkaevu rajamine" aruanne.

kinnitada

Konguta Kooli koosseis.

lubada

Estonian Autosport Events MTÜ-l korraldada 15. juulil 2018 Elva linnas avalik üritus Rally Estonia 2018. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Silver Kütt, telefon 56244666, e-posti aadress silver@rallyestonia.ee. Lubada üritusel pakkuda ja kaubelda lahja alkoholiga. Lubada ürituse korraldajal sulgeda liiklus 15.07.2018 alates 11:30 kuni 18:00 vastavalt ajutisele liiklusskeemile;

OÜ-l SP Music Management korraldada Elva linnas Verevi järve rannas 13. juulil 2018 kell 19:00 kuni 14. juulil 2018 kell 03:00 kontsert „Suveõhtu legendid Elva rannas". Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Silvo Piir, tel 5283362, e-posti aadress silvo.piir@mail.ee. Lubada üritusel kaubelda alkoholi ning toidukaupadega.

määrata

projekteerimistingimused Kaimi külas Venevahi kinnistul päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks;

kinnistu Raudtee 1, Raudtee 1a ja Raudtee 1b piiride muutmise tulemusena uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
1. Elva vald, Elva linn, Raudtee tn 1, sihtotstarve elamumaa;
2. Elva vald, Elva linn, raudtee tn 1a, sihtotstarve elamumaa.

 

Salle Ritso
vallasekretär