« Tagasi

Elva Vallavalitsus teeb vallavolikogule ettepaneku vabastada lapsevanemad üheks kuuks lasteaia kohatasust

Elva Vallavalitsus otsustas täna toimunud koosolekul teha volikogule ettepanek vabastada vanemad aprillikuu lasteaia kohatasust. Vallavalitsus on otsustanud vabastada lapsevanemad lastehoidude ja huvikoolide aprillikuu kohatasust.

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et ettepanek otsustati teha selleks, et tulla lapsevanematele keerulises olukorras vastu. "Kuigi hoiame praegu kõik valla lasteaiad avatuna, leiame, et peame siinkohal vanematele vastu tulema," ütles Järveoja. Kuna lasteaia kohatasu puudutavad otsused on vallavolikogu pädevuses, siis otsustas vallavalitsus teha sellekohase ettepaneku vallavolikogule, kes arutab teemat 13. aprillil toimuval istungil. Vajadusel toimub volikogu istung ainult e-keskkonnas VOLIS.

Vallavanema sõnul on vanemate ja ka riigi seisukohalt oluline, et vanematel oleks võimalus oma laps lasteaeda viia. "Kindlasti soovitame pigem jätta lapsed koju või viia terved lapsed vajadusel lasteaeda. Kindlasti ei tohi lapsi viia vanavanemate hoolde, kuna vanavanemad on koroonaviiruse riskirühm," rääkis vallavanem. Samuti on Elva vald valmis avama ööpäevaringse lasteaia, kui selleks peaks vajadus tekkima.

Vallavalitsus on otsustanud vabastada lapsevanemad ka Elva Muusikakooli ning Elva Huviala- ja Koolituskeskuse aprillikuu kohatasudest. "Kuna praeguses eriolukorras on huvitegevus peatatud, siis leidsime, et ka huvikoolide kohatasu osas tuleb teha muudatus," lisas Järveoja. Märtsikuu huvikoolide arved on juba väljastatud, kuid aprillikuu eest vanematelt tasu ei küsita.

Vallavanem kinnitas, et kõikide õpetajate, sh huvikoolide õpetajate töötasud säilivad. "Meie eesmärk on praeguses olukorras tagada inimestele turvatunne, mistõttu säilivad kõikide õpetajate töötasud."  

Elva Huviala- ja Koolituskeskus on näiteks läinud üle e-õppele, mis annab õpilastele võimaluse huvitegevusega kodus jätkata. "Julgustame ka teisi e-õppe võimalusi kasutama, et õpilastel oleks võimalik kodus tegeleda peale koolitöö neile huvipakkuvate alade või teemadega," ütles Järveoja.

Vallavalitsus hindab olukorda jooksvalt ning teeb vajadusel uusi otsuseid või ettepanekuid.  

Selgituseks, Elva Vallavolikogu pädevuses on otsustada lasteaedade kohatasu üldine vabastus ning vallavalitsuse pädevuses on otsustada huvikoolide kohatasude ja lastehoidude lepingute tingimuste üle.

Lisainfo: 
Toomas Järveoja, vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees
 
toomas.jarveoja@elva.ee või tel 515 3699Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!