« Tagasi

Elva Vallavalitsus kehtestas Jaani 12 kinnistu detailplaneeringu

Elva Vallavalitsuse 24. märtsi istungil kehtestati Elva linnas Jaani 12 kinnistu detailplaneering.

Planeering näeb ette kinnistu jagamise kaheks krundiks, jagatavate kruntide sihtotstarbe määramise osaliselt üksikelamu-, osaliselt väikeettevõtluse hoone maaks. Kinnistul asuv olemasolev hoonestus säilib, jagamisel tekkivale krundile võimaldatakse ühe hoone ehitamist.

Alal kehtib Elva linna üldplaneering, mille järgi paikneb planeeringuala keskuse maa-alal. See on ala, kus on tihedalt läbi põimunud keskusesse sobivad maakasutuse otstarbed (nt elamud, bürood, kaubandus, teenindus jms). Vastuvõetud detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda: www.elva.ee/detailplaneeringudElva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!