« Tagasi

Elva vallas läks esimesse klassi 172 õpilast

Elva vallas alustas sel aastal kooliteed 172 õpilast.

  • Puhja Koolis alustab 1. klassis sel aastal 29 õpilast;
  • Konguta Koolis 11 õpilast;
  • Palupera Koolis 6 õpilast;
  • Aakre Lasteaed-Algkoolis 1 õpilane;
  • Elva Gümnaasiumis 84 õpilast;
  • Valguta Lasteaed-Algkoolis 3 õpilast;
  • Rõngu Keskkoolis 15 õpilast;
  • Rannu Koolis 12 õpilast;
  • TERA Peedu Koolis 11 õpilast.

Tuletame siinkohal meelde, et ranitsatoetust suuruses 70 eurot on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Elva vald. Taotluse esitamise tähtaeg on 31. oktoober. Loe rohkem koduleheküljelt: https://www.elva.ee/ranitsatoetus

Samuti on võimalik taotleda lapse toiduraha katmise toetust, mida makstakse vähekindlustatud peredele lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sh lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppes käivale lapsele. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. september. Lisainfo: https://www.elva.ee/toiduraha-toetus

Soovime kõigile õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele kaunist uut õppeaastat!