« Tagasi

Elva vald saab puudega inimeste eluruumide kohandamiseks toetust

Elva Vallavalitsus sai positiivse vastuse projektile „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine", eraldatav toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest on 62 060 eurot. Projekti kogumaksumus on 73 011 eurot, kohalik omavalitsus osaleb 15% ulatuses (10 952 eurot). 

Puudega inimesed said vallavalitsusele avaldusi esitada kuni 15. mai 2018, vald esitas ühistaotluse 15. juunil. Projektiga võimaldatakse 17 puudega inimesele kodude kohandamise teenust Elva vallas. Kohandamise all mõeldakse ehituslikku sekkumist, mille tulemusena paraneb inimese toimetulek või väheneb abistajate hoolduskoormus. Eluruumi kohandamise projekti raames tehakse neli remonditööd liikuvusega seotud toimingute, sealhulgas eluruumi sissepääsu parandamiseks; 16 hügieenitoimingute ja üks köögitoimingute parandamiseks.

Kodude kohandamisega loome tingimused, et puudega inimesed saaksid paremini ja iseseisvamalt oma kodus kui ka ühiskonnas toime tulla. Projekt viiakse läbi perioodil 01.09.2018 - 29.02.2020.

Järgmine taotlusvoor eluruumide kohandamiseks kuulutatakse välja 2019. aasta esimeses kvartalis.