« Tagasi

Elva vald moodustas laste ja perede komisjoni

Elva vald on moodustanud laste ja perede komisjoni, mis on nõuandev komisjon lastega seotud küsimuste lahendamiseks. Komisjoni kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste töökogemustega isikud ning politseiametnik.

Komisjoni ülesandeks on abi osutamine lapsele, perele ning lastekaitsespetsialistile juhtumite lahendamisel, millele varem rakendatud meetmed ei ole olnud piisavalt efektiivsed. Näiteks lapse korduvad õigusrikkumised, koolikohustuse mittetäitmine, kohtuvälised kokkulepped, vanematevahelised vaidlused ja muud küsimused. Komisjon saab teha ettepanekuid ja soovitusi abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ning asutustele.

Elva valla sotsiaalnõunik Piret Hallast selgitab, et "komisjoni eesmärk on olla toeks nii lastele, peredele kui teisalt lastekaitsespetsialistile keerukamate juhtumine lahendamisel. Oluline on, et komisjoni poole pöördudes tuleb anda infot selle kohta, millised on senini rakendatud sammud lapse ja pere aitamiseks ning milline on perekonna toimetuleku üldine hinnang".

Abivallavanem Marika Saar selgitas: "Komisjoni loomine on oluline samm kogu Elva lastekaitsevaldkonna tugevdamisel, kuid suur töö võrgustiku loomisel ja koostöö parandamisel seisab ees. Komisjonilt oodatakse ka laiemalt ettepanekuid laste ja perede heaolu, toimetulekut ning vanemlust toetavate tegevuste ja teenuste algatamiseks ning korraldamiseks Elva vallas."

Laste ja perede komisjoni moodustamise võimalus kohalikes omavalitsusest on sätestatud lastekaitseseaduses.