« Tagasi

Elva vald investeerib riigilt saadud toetusraha valla erinevatesse piirkondadesse

Riigihalduse ministri määrusega eraldati kohalikele omavalitsustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetust, mille kaudu sai Elva vald riigilt 770 000 eurot.

Toetuse eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksusi investeeringute, lammutamise ja remontöödega seotud tegevuste tegemisel, et aidata kaasa majanduse elavdamisele COVID-19 eriolukorra järel.

Riigihalduse ministri määruse järgi saab Elva vald kasutada toetust projekti tegevusteks, mille kogumaksumus on suurem kui 20 000 eurot. Toetust võib kasutada ka mõne teise projekti omafinantseeringu katmise jaoks, mis on saanud muust allikast toetust.

Elva vald valis toetuse saamise objektideks välja järgmised projektid:

  1. Elva linna Pika tänava rekonstrueerimine. Projekti eeldatav maksumus on ca 1,1 miljonit eurot. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 21.10.2020.
  2. Konguta rahvamaja renoveerimine. Projekti eeldatavaks maksumuseks hinnatakse ca 65 000 eurot. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 2.11.2020.
  3. Rannu aleviku sademeveesüsteemi väljaehitamine. Projekti eeldatavaks maksumuseks hinnatakse ca 70 000 eurot. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 2.11.2020.
  4. Puhja seltsimaja välisfassaadi uuendamine. Projekti eeldatavaks maksumuseks hinnatakse ca 160 000 eurot. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.11.2020.
  5. Rõngu kogukonnakeskuse ehitamine. Projekti eeldatavaks maksumuseks hinnatakse ca 500 000 eurot. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.11.2020.
  6. Palupera-Miti-Puka tee mustkatte alla viimine. Projekti eeldatavaks maksumuseks hinnatakse 25 000 eurot.  

Kõik hanked peale Palupera-Miti-Puka tee mustkatte alla viimise, on avaldatud ning kõikidele tutvumiseks kättesaadavad riigihangete registris.

Palupera-Miti-Puka tee-ehituse hange avaldatakse õige pea valla kodulehel, kuna hanke eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära (lihthanke piirmäär on asjadel ja teenustel 30 000 eurot ning ehitustöödel 60 000 eurot).  

Hankelepingud eelnimetatud projektide ellu viimiseks COVID-19 toetuse abiga peavad olema sõlmitud 18. detsembriks 2020.

Riigihalduse ministri määrus nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord".

 

Lisainfo:
Hegri Narusk, vallamajandusosakonna juhataja
hegri.narusk@elva.ee või tel 512 9072