« Tagasi

Elva vald alustab kaasava eelarvega

Elva vallavolikogu kiitis 27. augusti istungil heaks kaasava eelarve menetlemise korra. Kaasava eelarve käigus antakse osa kohaliku omavalitsuse eelarve vahendite kasutamise otsustamise õigusest kohaliku omavalitsuse elanikele.

Kaasava eelarve kogusumma iga aastaselt Elva valla eelarves on  45 000 eurot, summa jaguneb rahvahääletuse tulemusena kolme erineva piirkonna idee vahel. Piirkonna põhine kaasava eelarve rakendamine on kokku lepitud ka ühinemislepingus.

„Piirkonnapõhisus tähendab seda, et igal aastal viiakse ellu vähemalt kolm 15 000 euro suurust avaliku objekti investeeringut kolmes erinevas valla piirkonnas, mis on ühinenuid omavalitsuste aladel. See tagab selle, et investeeringud jõuavad erinevatesse valla piirkondadesse ning elanikel on suurem motivatsioon ideid esitada, sest nende ellu viimine on kordades tõenäolisem", selgitas eelnõu eestvedaja Kertu Vuks.  

Ideede kogumine järgmise aasta eelarveks algab juba 1. septembril ning kestab kuni 15. septembrini VOLIS keskkonnas. Ettepanek peab sisaldama idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust.

„Ootame kõiki põnevaid ideid, mida kaasava eelarve raames ellu viia. Idee peaks sisaldama selgitust, millist probleemi lahendatakse või millisele vajadusele ettepanek vastab. Miks on just see idee Elva valla eelarvest vajalik ja oluline? Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele," selgitas Vuks.

Ideekorjele järgneb ettepanekute hindamine ja analüüs ning selle tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt, VOLIS keskkonnas ning hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased isikud, kes rahvastikuregistri järgi elavad Elva vallas.  

Loe lähemalt: elva.ee/kaasaveelarve

 

Lisainfo:

Kertu Vuks
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
5813 7086