« Tagasi

Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekt valmib mais

Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekt valmib maikuus ning see annab võimaluse esitada rahastustaotlusi ning praegu valla investeeringute kavas oleva lõigu ehitamiseks. Kava järgi plaanitakse esimest lõiku hakata ehitama 2022. aastal. Kui vallavalitsusel õnnestub sel aastal saada riigilt juhtumipõhiste teede investeeringute lisataotlusvoorust toetust, on võimalik ehitusega alustada juba sel aastal.

Praegu teostatakse Pikal tänaval aukude ja lohkude likvideerimist, tegemist pole täieliku remondiga. Katendi osaline remont otsustati teha selle aasta kevadel, kuna ebatasasused põhjustasid palju ebameeldivusi kõigile liiklejatele. Otsus tehti ka seetõttu, et vallavalitsusel puudub praegu kindel teadmine, millal on võimalik tänav täielikult remontida.

Vallavalitsus tegeleb lisarahastuse otsimisega selleks, et esimesel võimalusel oleks võimalik alustada tänava täieliku renoveerimisega. Kuna on olemas võimalus, et vald saab riigilt toetust ja ehitustegevusega on võimalik alustada juba sel aastal, otsustati teha Pikal tänaval katendi parandus ainult hädavajalikel lõikudel.

Kuna sotsiaalmeedias on olnud arutelusid selle üle, kas ja millal alustatakse Elva linna Pika tänava täieliku remondiga, siis peame vajalikuks siinkohal selgitada valla teede investeeringute kavas tehtud otsust, mis puudutab Pikka tänavat, ning selle otsuse tagamaid.

Pikk tänav kuulub valla teede investeeringute kavasse, esimest lõiku (200 m – Pargi tänavast Arbi ojani) plaanitakse kava järgi ehitada 2022. aastal ning see läheb maksma ligikaudu 150 000 eurot. Siinkohal on jätkuvalt võimalus, et vald saab riigilt toetust ning ehitustöid on võimalik alustada varem.

Elva valla teede investeeringute kava 2020–2023 kinnitati vallavolikogu 13. aprilli istungil. Vallavalitsuse esialgses eelnõus oli Pikk tänav kavas sees täies ulatuses, kuid vallavolikogu ja volikogu komisjonid pidasid vajalikuks teedele mõeldud raha ühtlasemat jagamist piirkondade vahel. Kuna Pika tänava rekonstrueerimine on võrdlemisi kallis projekt (hinnanguline maksumus on 1,1 miljonit eurot), oleks Elva linn saanud esialgu teiste piirkondadega võrreldes suurema osa planeeritud rahast.

Pika tänava investeeringu ülevaatamist nõudis ka Puhja piirkonnakogu, kus toodi välja, et Elva linna teedele ja tänavatele on planeeritud kavast ebaproportsionaalselt suur maht. Puhja piirkonnakogu ei nõustunud esialgse valla teede investeeringute kavaga ning tehti ettepanek vaadata üle Elva Pika tänava remondi tee-ehituslik vajadus ning sealt vabaneva raha eest ehitada 2020–2021. aastatel valmis Ulila kergtee.

Volikogu komisjonis ja volikogu istungil tehti ettepanek muuta investeeringute jagamist piirkondade lõikes, et kõikide piirkondade vajadusi oleks rohkem arvestatud. Vallavalitsus otsustas sellest tulenevalt muuta teede investeeringute kava ning seetõttu lükkus Elva linna Pika tänava täielik remontimine edasi. Volikogu istungil tegi opositsioon ettepaneku lisada Pikk tänav kavva tagasi, kuid samas ei teinud nad ettepanekuid rahastamisvõimaluste osas. Volikogu kinnitas kava sellisel kujul, et Pika tänava esimest lõiku remonditakse 2022. aastal.

Pika tänava praegune projekteerimine on vajalik selleks, et sadevee ning muud tehnosüsteemid saaksid kogu tänava ulatuses ühtse tervikuna planeeritud. Nagu varem öeldud, avab riik lisataotlusvooru juhtumipõhiste teede investeeringute jaoks ning Elva vald plaanib küsida toetust Pika tänava kapitaalremondiks kogupikkuses, toetuse summaga 770 000 eurot.

Elva vald sai eelmisel aastal samast taotlusvoorust vahendid näiteks Tartu mnt katendi vahetamiseks ja Peedu tee-Kärneri-Lootuse remondiks. Sel aastal saadi toetus ka Valga mnt katendi vahetamiseks.Info Elva valla lumeolude kohta

Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!