« Tagasi

Eesti Keskkonnateenused paneb südamele: kui oled koroonaviiruses, siis ära jäätmeid liigiti kogu

Eesti Keskkonnateenused AS paneb oma klientidele südamele, et kui teil on koroonaviirus või kahtlustate seda, siis palutakse jäätmeid liigiti mitte koguda, kuna neid sorteeritakse hiljem käsitsi.
 
Eesti Keskkonnateenused on kõiki kliente teavitanud ka otse, kuid avaldame siinkohal nende saadetud info täismahus:
 
Vabariigi Valitsus kehtestas seoses koroonaviiruse ohtliku levikuga Eestis eriolukorra. Eriolukorra
tingimused on toodud valitsuse vastavas määruses, mis on ka massimeedias avaldatud ja
seetõttu me neid siinkohal üle ei korda.
 
Soovime Teid informeerida kuidas toimub jäätmete vedu ja on korraldatud töö meie ettevõttes
eriolukorra ajal.
 
Esimene ja kõige tähtsam on teada, et jäätmevedu toimub jätkuvalt nii nagu lepingus kokku
lepitud. Palume Teil hoolitseda, et veopäeval oleks tagatud ligipääs jäätmemahutile. Juhul kui jäätmeveos peaks esinema tõrkeid informeeritakse Teid sellest eraldi.
 
Eramute omanikke palume tungivalt leida võimalus tuua jäätmemahuti veopäeval väljapoole
piirdeaeda, et vähendada teenust osutavate töötajate töökoormust ja mittevajalikke kontakte.
 
Eriolukorraga seoses palume jäätmeveoki operaatoreid mitte kõnetada, ega läheneda neile lähemale kui 2 meetrit.
 
Kui on teada, et elamises on Covid-19 (niinimetatud koroonaviiruse) viirusekandja või on
kahtlus, et haigestunud inimesel on vastav viirus, siis palume jäätmeid mitte liigiti koguda (sest neid sorteeritakse hiljem sorteerimisliinil käsitsi), panna kõik jäätmed kilekotti, see võimalikult korralikult sulgeda ja viia selline kott olmejäätmete mahutisse. Kindlasti palume sellised jäätmed asetada mahutisse, mitte selle kõrvale või konteineri kaanele.
 
Me oleme ajutiselt peatanud klientide teenindamise meie kontorites ja sellega seoses ei toimu
seal ka sularahatehingud. Seetõttu soovitame kasutada meiega suhtlemiseks E-klienditeenindust
aadressil www.keskkonnateenused.ee, telefoni või e-kirja. Vajadusel saate makseid teostada
pangakontorites või netipanka kasutades.
 
Meie klienditeenindajad töötavad eriolukorra ajal kodukontorites, kõik tehnilised süsteemid ei
pruugi töötada laitmatult ning vastused päringutele võivad mõnevõrra tavapärasest kauem
viibida. Palume juba ette andestust ning ühtlasi, et varuksite natuke rohkem kannatlikku meelt.
Kliendid, kes soovivad külastada jäätmejaamasid, peaksid hoolikalt jälgima vastavat infot
kohaliku omavalitsuse kodulehelt, Eesti Keskkonnateenused AS poolt opereeritavate
jäätmejaamade info leiate meie kodulehelt www.keskkonnateenused.ee.
 
Osad jäätmejaamad on eriolukorra ajal suletud, osades töö toimub, kuid piirangutega. Viiruse
leviku vältimiseks palume võimalusel lükata jäätmejaama külastus edasi ajani, mil olukord on
normaliseerunud ning jäätmejaama külastus on ohutu nii Teile kui Teie lähedastele.
 
Ärikliendi teenused jätkuvad kokkulepitud kujul, kuid üldiseks soovituseks on siingi, et
inimkontakti vältimiseks soovitame töö korraldada nii, et pääseksime mahutitele ligi ilma, et meil
oleks tarvis mõne Teie töötajaga vahetult suhelda.
 
Olukorra muutumisel informeerime Teid operatiivselt!
 
Meeldivale koostööle lootes ja tervist soovides
AS Eesti Keskkonnateenused


Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!