« Tagasi

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

Elva Vallavolikogu 27.08.2018 toimunud istungil kiideti heaks Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 projekt ning suunati see avalikule väljapanekule. Arengukava ja eelravestrateegia on avalikul väljapanekul  29.08.2018-12.09.2018.  Dokumendid on leitavad siin.

Kõikidel huvilistel on võimalus teha arengukavasse omapoolseid ettepanekuid ja täiendusi. Kõik kommentaarid ja ettepanekud on oodatud hiljemalt 12.09.2018 e-posti teel kertu.vuks@elva.ee

Avalikustamise protsessi raames toimuvad avalikud arutelud kõikides piirkondades:

3. september 18.00 Konguta Rahvamajas

4. september 18.00 Palupera Põhikoolis

5.september 18.00 Rannu Rahvamajas

6. september 18.00 Puhja Seltsimajas

10.september 18.00 Elva Jaamahoone saalis

11.september 18.00 Rõngu Rahvamajas

 

Olete oodatud osalema!

Vaata ka www.elva.ee/arengukava