« Tagasi

Algatati Käärdi lasteaia detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 14. mai istungil Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamise, eesmärgiga määrata krundile ehitusõigus koolieelse lasteasutuse hoone (8 rühma) ehitamiseks.

Detailplaneeringu algatamine tuleneb vajadusest täita Elva valla arengukavas püstitatud eesmärki rajada Käärdi piirkonda lasteaed.

Planeeringuala suurusega ca 1,6 ha jääb Käärdi tee ja Kadaka tänava vahelisele alale. Planeeringuala maakasutuse juhtotstarve on ühiskondliku hoone maa, algatatav planeering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.elva.ee/et/detailplaneeringud.Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!