« Tagasi

Veel on võimalik taotleda lammutustoetust!

Elva vald toetab avalikus ruumis amortiseerunud, maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamist. Selleks on vallas ellu kutsutud lammutustoetuse taotlusvoor.

Lammutustoetuse taotlemiseks on vald eraldanud eelarvest 20 000 eurot, millest hetkel on juba välja jagatud 10 524 eurot. Kolmas taotlusvoor on nüüd avanenud ning kestab kuni 31. oktoobrini. Toetusi jagatakse selles voorus kokku summas 9476 eurot.

Taotlema on oodatud juriidilised ja füüsilised isikud, kellel on Elva valla haldusterritooriumil asuv amortiseerunud, maastikupilti kahjustav või ohtlik ehitis, mis vajaks lammutamist. Lammutustoetust saab taotleda vaid hoone omanik.

Lammutustoetus katab ehitise lammutamise projekteerimise kulusid ning ehitise lammutamise ja lammutusel tekkivate jäätmete utiliseerimise kulusid. Toetust makstakse kuni 50% ulatuses põhjendatud abikõlblikest kuludest. Ülejäänud 50% on taotleja omafinantseering.

Lammutustoetuse taotluste vastuvõtt toimub e-taotluste keskkonnas SPOKU kuni 31. oktoobrini 2022.

Täpsem info toetuse taotlemise tingimuste kohta on leitav: www.elva.ee/lammutustoetus

 

Lisainfo:
Sirli Pippar, arendusspetsialist
sirli.pippar@elva.ee / 5837 7930


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi