« Tagasi

Väärikate Ülikool ja eakamate vestlusringid ootavad osalema!

Elva valla 2023-2030 arengukavas on üheks alaeesmärgiks eakate ja erivajadustega inimeste heaolu toetamine läbi erinevate tegevuste pakkumise, mis aitavad hoida eakaid aktiivsena ühiskonnaelus. Sellisteks toetavateks meetmeteks on näiteks Väärikate Ülikooli tegevuse jätkamine ja eakamate vestlusõhtute korraldamine Elva vallas. Nendes osalemine aitab hoida vanemaealist põlvkonda aktiivse ja toimetulevana ning loob võimaluse sotsiaalseks suhtlemiseks. Samuti aitab laiendada silmaringi ning motiveerib eakaid osalema ühiskonnaelus.

 

VÄÄRIKATE ÜLIKOOL

Elvas alustab kolmandat hooaega Väärikate Ülikool, kuhu oodatakse vanemaealisi õppijaid. Loengud toimuvad iga kuu esimesel kolmapäeval kell 11 Elva Kultuurikeskuses. Eelnevalt registreerida vaja ei ole – tule lihtsalt kohale! 2022/2023 õppeaasta esimene loeng toimub 7. septembril 2022, kus erukindral Ants Laaneots räägib Venemaa agressioonist Ukrainas ning muutunud julgeolekuolukorrast. Järgmine kohtumine toimub 5. oktoobril 2022. Väärikate Ülikooli toimumist korraldab MTÜ Hoolekoda ja toetavad Elva vald ja Tartu Ülikool.

 

EAKAMATE VESTLUSRINGID

Hea Elva valla eakam! Oled väga oodatud 12. ja 26. septembril kell 11.00-12.30 Rõngu rahvamajja ja 19. septembril kell 11.15-12.45 Rannu päevakeskusesse esimestesse vestlusringidesse, mida juhib hingehoidja ja kriisinõustaja Marko Tiirmaa. Eelnevalt registreerida vaja ei ole – tule lihtsalt kohale! Vestlusringid hakkavad sügisel toimuma regulaarselt ning oktoobris saavad need toimuma ka Puhjas ja Elva linnas.

 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi