« Tagasi

Uued veeteenuse hinnad alates 1. detsembrist 2022

AS Emajõe Veevärk teatab veeteenuse hindade muutusest oma tegevuspiirkonnas alates 01.12.2022.

AS Emajõe Veevärk teatab uutest veeteenuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindadest lähtuvalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 Veeteenuse hinna kehtestamine. Uued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 10.10.2022 otsusega nr 9-3/2022-041. 

 

Hinnad ühe m3 kohta eurodes alates 01.12.2022:

 

Olukorras, kus inflatsioon on ligikaudu 25% ja kõrge elektrienergia hind püsib, ei kata kehtivas veeteenuse hinnas sisalduv Konkurentsiameti poolt heakskiidetud elektrienergia hind endiselt üldhuvi- ja elutähtsa teenuse tagamiseks vajalikke põhjendatud kulusid. Elektrikulu osakaal moodustab joogivee puhastamise, tarbijani toimetamise, reovee ärajuhtimise ja puhastamise kuludest ligikaudu 45% ning et tagada kvaliteetne ja järjepidev elutähtsa teenuse osutamine, tuleb AS-il Emajõe Veevärk kulude katmiseks taas veeteenuse hinda muuta.

Eesti Vee-ettevõtete Liit on teinud avaliku pöördumise Riigikogule, et elutähtsa teenuse osutajad saaksid stabiilse elektrienergia hinna, mis peataks ka veeteenuse hinnatõusu. AS-il Emajõe Veevärk ei ole olnud võimalik stabiilset elektrihinda kindlustada, kuna ettevõte on riigihanke kohustuslane ning üksi elektrienergia müüja ei suuda fikseeritud hinnapakkumist jõus hoida üle 1 päeva, mis tulenevalt riigihanke reeglitest ei võimalda elektrienergia ostmiseks lepingut sõlmida.

 

Lisainfo:
AS Emajõe Veevärk 
evv@evv.ee / 731 1840


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi