« Tagasi

Tähtaeg on pikenenud: ootame võistlustöid Verevi rannahoone arhitektuurikonkursile

Elva Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas 16. märtsil 2023 välja Verevi järveäärse rannahoone arhitektuurikonkursi. Konkursi tähtaeg on pikenenud ning võistlustöid on võimalik nüüd esitada kuni 22. maini.

Arhitektuurivõistluse eesmärk on leida mitmefunktsiooniline ja Elva linnaruumi miljöösse mahult sobilik rannahoone ning selle kontaktala lahendus. Praegune ranna hoonestus on amortiseerunud ning ei vasta enam tänapäeva puhkaja nõudmistele. 

Rannahoone kavandamise aluseks on Elva Vallavolikogu nr 223 otsusega kehtestatud Verevi järve rannaala detailplaneering.

Oodatav uus lahendus peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline, piirkonda rikastav ja selle eripäradega arvestav tervik. Lisaks peab lahendus arvestama loodusliku keskkonna, säästva planeerimise põhimõtete ja inim-mõõtmelisusega ning olema projekteeritud optimaalsete rajamis- ja ekspluateerimiskuludega.

Hoone peab pakkuma uusi võimalusi piirkonna külastamiseks ka rannavälisel hooajal. Oluliseks peetakse ligipääsetavust ja head liikluskorraldust. Konkursi tingimustega on sätestatud, et kavandatava rannahoone ehitisealune pind ei tohi ületada 525 ruutmeetrit, kuid hoonele võib lisaks juurde kavandada puidust päikeseterrasse.

Rannapromenaadi lahenduses tuleb arvestada vaegliikujate ja lapsevankrite juurdepääsuga veepiirini, valgustuse (ka rannahooaja välisel ajal nt uisuplatsi jaoks) ja mänguväljakute vajadusega.

Ruumiprogramm näeb ette:

  • rannahoone toimimiseks vajalikke olmefunktsioone - wc, dušid, rannavalveruum, rannatarvikute hoiuruum, laenutusruum;
  • puhkevõimalusi toetavaid ruume - saun aastaringselt kasutamiseks sh talisuplejatele, mullivann jms;
  • kohvikut ja seminariruume koos kaugtöö tegemise võimalusega.


Võistlustööde esitamise UUS TÄHTAEG on 22. mai kell 13 ning tööd tuleb esitada läbi Riigihangete Registri →
 

Konkursi auhinnafond on 23 500 eurot, mis jaguneb: 9000 eurot võidutööle, 7000 eurot teiseks jäänud kavandile, 5000 eurot kolmandale kohale tulnud kavandile ning 2500 eurot ergutuspreemia saanud tööle. Esimese preemia välja andmist toetab Eesti Kultuurkapital.

Võistlustööde hindamise žüriisse kuuluvad abivallavanem Kertu Vuks, arendusjuht Margus Ivask, vallaarhitekt Jaanika Saar, heakorraspetsialist Sten Saarekivi, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ning Eesti Arhitektide Liidu liikmed arhitektid Eva Kedelauk ja Tomomi Hayashi.


Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee / 5348 1114

 

Foto: Kayvo Kroon

 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi