« Tagasi

Erametsakeskus pakub erinevaid metsandustoetusi

Metsaomanikud, kes on juba tänavu metsas uuendustöid teinud, saavad taotleda metsa uuendamise toetust, et uue metsa rajamiseks tehtud kulutusi osaliselt tagasi saada. Toetust on võimalik taotleda 1. detsembrini 2022. Metsa uuendamise toetuse taotluste esitamine Erametsakeskusele käib läbi metsaühistute, seega tuleks metsaomanikul oma taotlemise sooviga aegsasti pöörduda kohaliku metsaühistu poole. Eestis on metsaomanikel kohustus tagada, et viis aastat pärast raiet oleks enamikes kasvukohtades uus noor mets kasvamas ning metsaomanikel on võimalus oma metsa arengut suunata ning erinevate võtetega tagada, et kasvama hakkav mets oleks võimalikult kvaliteetne ja looduslikult mitmekesine.

Kui aga metsaomanik on viimastel aastatel metsa raiunud, kuid ei ole veel metsa uuendanud, tasub planeerida uuendustööde tegemist järgmisel aastal. Riik toetab maapinna mineraliseerimist, taimede ostmist ja istutamist ning kuni kolme aasta vanuste noorte taimede hooldamist. Toetust võib saada ka alale, kus ei ole istutatud, vaid kus hooldatakse looduslikult tekkinud uuendust. Toetused katavad erinevatest kuludest ligikaudu poole, kui neid töid tellida teenusena. Loomulikult on metsaomanikul istutustöid ja noorendike hooldamist võimalik teha ka ise.

Päris noores metsas, mis on alles kaks-kolm aastat kasvanud, võiks hea metsaomanik teha rohkem ruumi ümber kaskede, okaspuude ja laialehiste puude. Kuni kolme aasta vanustes metsades sellist tööd tehes on võimalik saada toetust kuni 96€/ha kohta.

Eestis on palju noori metsasid, mida on raiutud 10 või 20 aastat tagasi ja kus kasvab praegu erinevas koosseisus leppa, haaba, kaske, kuuske ja muid liike. Selliste metsade hooldamisel on võimalik saada endale küttematerjali või isegi müügiks sobilikku materjali ja samas tagada väärtuslikuma tulevikumetsa kasvamine. Ka neid töid võib ise teostada, kuid loomulikult võib tellida ka tööde teostamise, kui endal jaksu või aega puudu on. Uuel aastal on taaskord võimalik taotleda metsameetme toetust, millega riik toetab kuni 30-aastaste metsade hooldamist valgustusraie või harvendusraie näol.

Metsamõõtmise abil saab metsaomanik oma metsast parema ülevaate ning see aitab ka metsaga seonduvalt läbimõeldumaid otsuseid teha. Metsamajandamise kava ja värsked inventeerimisandmed aitavad hinnata, milliseid metsatöid oleks vaja teha. Kui olete viimase seitsme aasta jooksul saanud oma metsale uued inventeerimisandmed, saate nende eest taotleda kuni 13. detsembrini inventeerimistoetust. Kui alles plaanite metsa mõõtmist tellida, siis saate toetust taotleda järgmisel aastal.

Nii metsade hooldust puudutavates küsimustes kui ka metsandustoetuste taotlemiseks tasub pöörduda kohaliku metsaühistu poole. Metsaühistute kontaktid leiab erametsaportaalist → Metsaühistu saab aidata ka näiteks metsataimede tellimisel, istutamisel või muude metsatööde korraldamisel.

Rohkem infot erinevate metsandustoetuste kohta on leitav: www.eramets.ee/toetused/


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi