« Tagasi

Puiestee tänav Elva linnas on taas liiklusele avatud

Elva linna Puiestee tänav on läbinud põhjalikud rekonstrueerimistööd ning on taas liiklejatele avatud. Enne 1. septembrit eemaldatakse tänavalt ümbersuunamise märgid, kuid mõneks ajaks jääb veel kehtima 30 km/h kiirusepiirang ohutuse tagamiseks haljastus- ja viimistlustööde lõpetamisel.

Siiani puudus Puiestee tänaval korralik valgustus ja sademevee süsteem ning teekatte olukord oli niivõrd kehv, et põhjustas mõnel juhul lausa sõidukitele kahjustusi. Tänaseks on kõik eelmainitud puudused Puiestee tänaval likvideeritud ning tänav on saanud värske ja korraliku väljanägemise. Tänava ehitus on kulgenud sujuvalt, planeeritust kiiremini ning tööd on AS TREF poolt teostatud väga hästi.

Puiestee tänava remondist ajendatuna seadistatakse Puiestee tänavale Elva esimene nutikas ülekäigurada, mis muudab liiklemise kooli juures veelgi ohutumaks. „Rekonstrueerimise projektis oli kooli esine ülekäik planeeritud tavalise ülekäigurajana, kuid otsustasime katsetada uut valgustatud liiklusmärkidega lahendust, mis reageerivad jalakäija liikumisele. Nutika ülekäiguraja paigaldab Bercman Technologies AS. Praeguseks on juba paigas ülekäiguraja märgid, mis lähinädalate jooksul ka seadistatakse ja valgustusvõrku ühendatakse," rääkis Elva valla vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. „Kui nutikas ülekäigurada ennast igati ka praktikas õigustab, siis saame planeerida samasugust lahendust ka mujale, eelkõige lasteasutuste juurde," lisas ta.

Esialgu kavandati Puiestee tänava ehitus koos Vaikse tänava katendi uuendamisega, kuid kallinenud ehitushindade tõttu võeti vastu otsus hanke mahtu kärpida. Uue kuue sai hetkel seega Puiestee tänava lõik Jaani tänava ristmikust raudtee ülesõiduni. Vaikse tänava rekonstrueerimiseks püütakse siiski endiselt vajalikud vahendid esimesel võimalusel leida. 

Puiestee tänava ehitustööde maksumus oli ca 900 000 eurot ning tee rekonstrueerimist toetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium transiitteede korrastamise meetmest (TEN-T) 350 000 euroga. Ülejäänud osa kattis omafinantseeringuga Elva vald.

 

 


 

Elva raadio logo

 

Elva valla üldplaneeringu blogi