« Tagasi

Projekti- ja tegevustoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2022

1. novembriks (k.a) tuleb esitada projektitoetuste taotlused, mille algusaeg jääb vahemikku järgmise kalendriaasta jaanuar kuni juuni. Projektide, mille algusaeg jääb vahemikku juuli kuni detsember, toetuste taotlused tuleb esitada 2023. aasta märtsiks.

Toetust on võimalik taotleda väike- ja suurprojektidele:

  • väikeprojekt - taotletav toetus alates 200 eurost kuni 3000 euroni, omaosalus on minimaalselt 10% planeeritava projekti eelarvest.
  • suurprojekt - taotletav toetus alates 3001 eurost, omaosalus on minimaalselt 30% plaanitava projekti eelarvest.

Projekti- ja tegevustoetuste taotluste esitamine toimub Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU.

Projektitoetuse eesmärk on mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada Elva valla aktiivsete elanike omaalgatust, väärtustada vabariiklike ja rahvusvaheliste ürituste korraldamist vallas ning propageerida Elva valda kui rikkalike traditsioonidega kultuuri- ja spordivalda. Projektitoetust on õigus taotleda juriidilistel ja füüsilistel isikutel tingimusel, et projekt, millele toetust taotletakse, toimub Elva vallas või on vallaga muul viisil seotud.

 

Lisainfo:
Sirle Lüüs, noorsootööspetsialist
sirle.luus@elva.ee / 5353 5466


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi