« Tagasi

Ootame pakkumisi huvihariduse ja -tegevuse osutamiseks Elva vallas

Avatud on avalik pakkumiste voor huvihariduse ja huvitegevuse osutamiseks Elva vallas, mille eesmärk on parandada 7–19 aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja- tegevuse kättesaadavust ning mitmekesisust.

Pakkumised on aluseks Elva valla huvihariduse kava koostamiseks, mis on rahastatud riikliku huvihariduse ja –tegevuse lisatoetusest.  Ootame põnevaid ideid nii senistelt kui ka uutelt tegijatelt!

Esitatav pakkumus peab vastama järgmistele kriteeriumitele: 

 • kavandatav tegevus toetab Elva valla huvihariduse ja -tegevuse mitmekesisust ning kitsaskohtade lahendamist: 

- loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkond; 
- suunitlus rahvakultuuri edendamisele; 
- suunitlus liikumisele ja tervislike eluviiside kujundamisele; 
- eelistatud on II ja III kooliastmele ning gümnaasiuminoortele suunatud tegevused. 

 • tegevuses osalevate noorte arv ja kulu on proportsionaalsed;
 • sihtrühm on 7-19aastased Elva valla noored;
 • huviringi vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrghariduse või erialase kutsetunnistusega;
 • huviring toimub regulaarselt (vähemalt 8 kuud aastas, 1 kord nädalas, vähemalt ühe akadeemilise tunni ulatuses);
 • huviringis osalevate noorte üle peetakse arvestust ARNO süsteemis; 
 • tegevused, mille eest soovitakse vanematelt omaosalust, peavad olema põhjendatud;
 • tegevuste asukoht on Elva vald;
 • huviharidus või huvitegevus on planeeritud realistlikult, põhjendatult ning selgete eesmärkidega. Sõnastatud on eeldatavad õpiväljundid ja koostatud on õppekava või tegevuskava;
 • võimalusel palume välja tuua huviringi- või tegevuse uuenduslik pool; 
 • kava elluviimise perioodil toimub koostöös haridus- ja kultuuriosakonnaga pidev teenusepakkuja ja teenuse kvaliteedi hindamine. 

 

NB! Pakkumine peab sisaldama lisaks huvitegevuse kirjeldusele ja õppe- või tegevuskavale ka eelarvet järgnevaks kalendriaastaks.

Pakkumised palume esitada e-aadressile sirle.luus@elva.ee hiljemalt 13. november 2022.

 

Lisainfo:
Sirle Lüüs, noorsootööspetsialist
sirle.luus@elva.ee / 5353 5466 


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi