« Tagasi

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor

Alates 1. septembrist 2022 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg on 3. oktoober 2022.

Käesoleval aastal panustab riik koos kevadel toimunud vooruga kogukondade arengusse kokku 1,36 miljoni eurot.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse aidata kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele ning toetust saab taotleda kahest meetmest. Kogukonna arengu meetmega panustatakse teadmiste ja oskuste kasvu, identiteedi tugevnemisse ja koostöösse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot. Teise meetmega panustatakse ühistegevust soodustavate avalike objektide rajamisse ja arendamisse või vajalikesse teenustesse, maksimaalne rahasumma on 4000 eurot.

Riigi Tugiteenuste Keskuse projektikoordinaatori Tiina Loorandi hinnangul on programm jätkuvalt väga vajalik ja populaarne - seda näitab suur esitatud taotluste arv. Kevadvoorus esitati 613 taotlust mahus 1,6 miljonit eurot. Neist sai rahastuse 302 projekti summas 774 190 eurot, millega toetati nii kogukondlikku arengut, investeeringuid kui teenuseid.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada 3. oktoobrini 2022 kuni kell 16.30.

Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid, Tartumaal MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit

Täpsem info ja juhendid on leitavad ülaltoodud arendusorganisatsiooni kodulehel, programmi määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas.

 

Lisainfo:
Tiina Loorand, Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator
tiina.loorand@rtk.ee / 663 1888


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi