« Tagasi

Vallavalitsuse kohtumised eakatega

Kevadest alates on Elva vallavalitsus kohtunud erinevates piirkondades eakatega, et rääkida vabas vormis päevakajalistest teemadest ning anda võimalus otse vallavalitsuse inimestelt küsida küsimusi. Esimene kohtumine toimus märtsis Rõngus, aprillis Rannus ja mai kuus Elvas. Kõige viimased kohtumised toimusid 9. novembril Hellenurmes ja 10. novembril Kongutas.

Päevakeskustega on varasemalt kohtutud korduvalt kuid eraldi mõte avatud kohtumistest vallavalitsusega sündis eakate endi poolt Elva valla eakate mõtteringis. Juturingi eesmärk on olnud saada otse eakatelt teada, mis on nende jaoks murekohad ning, et hoida eakaid kursis vallas toimuvaga.

Kohtumistel osalenud seeniorid küsisid küsimusi väga erinevatel teemadel - bussiliiklusest ja lumelükkamise korraldusest kuni linnapildi arenguteni. Räägiti üle kuidas uus prügiveoteenus muudab igapäeva elu ning kelle poole pöörduda prügisorteerimisega seotud küsimustes. Tunnustatud said ka tublid kohaliku elu edendajad  Maia ja Meelis, keda kiideti külalislahkuse ja abivalmiduse eest! Samuti toodi esile eakate päeva korraldustiimi, suurepärase korralduse ja südamliku lähenemise eest.


Kuna kohtumistest võeti aktiivselt osa on plaanis kohtumistega jätkata regulaarselt ka edaspidi. Järgmised kohtumised toimuvad juba uuel aastal ja teavitame taas ette Elva valla lehes ning teistes infokanalites.


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi