« Tagasi

Sotsiaaltransporditeenuse hinnakiri muutub

Hea sotsiaaltransporditeenuse kasutaja!

Anname teada, et alates 01.12.2023 muutub sotsiaaltransporditeenuse hinnakiri ning uue korraldusega antakse vallavalitsusele õigus nõuda teenuse saajalt teatud tingimustel tühistamistasu. Sotsiaaltransporditeenuse hindade  kehtestamisel  lähtuti  asjaolust,  et  teenus  oleks  abivajajatele  kättesaadav  ja  teenuse  eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamisel takistuseks. Tulenevalt Elva vallavolikogu kehtestatud sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrast on vallavalitsusel sotsiaaltransporditeenuse määramisel õigus  põhjendatud juhtudel  oma otsusega  vabastada  isik  täielikult  või  osaliselt  teenuse  eest tasumisest. Korraldusega vabastatakse sotsiaaltranspordi teenuse eest tasumisest lapsed, kes  on  alus-,  põhi-  või  kutseõppes  ning  ei  saa tulenevalt oma erivajadusest haridusasutuse  ja  kodu  vahel  liikumiseks  kasutada ühistransporti.

Elva Vallavalitsuse poolt osutatava sotsiaaltransporditeenuse hinnad rahvastikuregistrijärgselt Elva vallas elavatele isikutele alates 01.12.2023 on järgmised:

1) Elva linna piires – 4 eurot üks sõidukord;

2) Elva valla piires – 7 eurot üks sõidukord;

3) Tartu maakonna piires – 11 eurot üks sõidukord;

4) Väljaspool maakonda Eesti Vabariigi piires – 1.50 eurot kilomeetri kohta.

 

Vallavalitsusel on õigus nõuda teenuse saajalt:

1) Tasu, mis on 25% tühistatud ja ära jäänud veomahu kilomeetripõhisest maksumusest, kui sõit on tühistatud vähem kui 8 tundi enne sõidu väljumisaega isiku tellimuse lähtekohast;

2)  Täies  ulatuses  veotasu  vastavalt  tellimuses  näidatud  veomahule,  kui  teenuse  saaja  ei  ole tellimust tühistanud ja ilmunud tellitud lähtepunkti.

 

Lisainfot sotsiaaltranspordi korralduse osas saab piirkonna sotsiaaltööspetsialistilt.


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi