« Tagasi

Puhja aleviku ühisveevärgi veekvaliteet ei vasta nõuetele!

Lugupeetud Puhja aleviku ühisveevärgi tarbijad!

AS Emajõe Veevärk annab teada, et 07.11.2023 kuupäeva seisuga ei vasta Elva vallas Puhja alevikus ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 6 kehtestatud indikaator näitajate osas. Joogiveepuhastist väljuvas vees leidus 2 coli-laadset bakterit (coli-laadsed bakterid ei põhjusta üldiselt inimeste haigestumist).

AS Emajõe Veevärk on teavitanud Terviseametit Puhja aleviku joogivee kvaliteedi muutusest.

AS Emajõe Veevärk tegeleb põhjuste likvideerimisega, sellega seoses oleme alustanud Puhja joogiveepuhasti ja asula torustike desinfitseerimist. Anname veekvaliteedi tulemustest ning muust olulisest infost Teile teada esimesel võimalusel. Seniks lähtudes üldisest ohutuse printsiibist soovitame Puhja aleviku ühisveevärgi veetarbijatel (väikelaste ja immuunpuudulikkusega inimeste puhul igasuguse riski vältimiseks) vett enne joogiks või söögivalmistamiseks kasutamist keeta.

NB! Korteriühistute esindajatel palume info edastada kõikidele kortermajade elanikele.

AS Emajõe Veevärk vabandab võimalike ebamugavuste pärast!

 

Allikas AS Emajõe Veevärk. Link artiklile.


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi