« Tagasi

Puhja vana koolimaja ideekorje

Puhja vana koolimaja ootab aktiivseid ettevõtjaid ja kogukonnaliikmeid, kes soovivad võtta hoone kasutusele ja anda sellele uue funktsiooni. Ajalooline hoone asub Puhja aleviku südames. Täna on hoone kasutuseta ning ootab uut kasutusfunktsiooni ja investeeringuid.

87 aastat vana koolimaja hoone on oma arhitektuurse vormi, paigaväärtuse ja ajaloolise tausta tõttu Puhja kogukonnas väga olulisel kohal. Algselt 6-klassiliseks algkooliks projekteeritud hoone muudeti hiljem keskkooliks. Nõukogude ajal rajati koolimaja taha laiendusena moodne õppekorpus. Õppetöö toimus vanas hoones 2010. aastani. Viimased aastad on hoone seisnud tühjana.

Varasemate avalike arutelude tulemusena hoonele uut funktsiooni leitud ei ole. Hoone tehnilise seisukorra hindamiseks tellis vallavalitsus märtsis Tarindiprof OÜ-lt eksperthinnangu. Hinnangu järeldusel on Puhja koolimaja hoone amortiseerunud ning vajalike konstrueerimis- ja ehitustööde kogumaksumus oleks hinnanguliselt 2,3 miljonit eurot. Eksperthinnanguga saab tutvuda SIIN ja laboriproovide vastustega SIIN.

Kui Sul on ideesid, kuidas hoone kasutusele võtta, siis anna oma plaanist vallavalitsusele teada e-kirja teel hiljemalt 01.03.2024 aadressil Terje.Korss@elva.ee märgusõnaga "Puhja vana koolimaja".

 

Soovi edastamisel palume arvestada, et vallavalitsus ei ole planeerinud rekonstrueerimist valla eelarvest. Ka ei ole hoone seisukorra tõttu võimalik üksikuid ruume rentida, sest hoone ning selle tehnosüsteemid vajavad kompleksset rekonstrueerimist.  

Foto allikas Eesti Tuletõrjemuuseumi fotokogu TTM 12538 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi